Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 2/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in vigelandsparken

Föreställ dig att du som människa består av olika energikroppar. Man kan lugnt säga att en
energi kropp är en förlaga till den kropp som du ser i spegeln, den kropp som du uppfattar med dina fem sinnen. För i tiden när mänskligheten hade en mycket bredare uppfattning om sin verklighet och då man uppfattade energikroppar så visste man om något i någon energikropp är fel och läkte energikroppen så att sjukdomen i den fysiska kroppen aldrig skulle uppstå eller om den har uppstått viste man att den fysiska kroppens synliga sjukdom är bara symptom på något som är fel i förlagan. Man läkte förlagan helt enkelt för att på så vis läka den fysiska kroppen. Idag går du till läkaren om något är fel med kroppen. Läkaren ger dig kemiska preparat som kan liknas vid en hammare. När kroppen är sjuk så är det en röd varningslampa som du slår sönder med hjälp av läkarvetenskap istället för att reparera förlagan!

Hur kan förlagan till kroppen bli så degraderad att den blir sjuk?

Det finns en lag som står över alla andra lagar. Enhet! Så fort du ställer dig vid sidan om så bryter du mot Enhet och detta kommer att göra hela din tillvaro sjuk. Hela vårt samhälle är byggt så att vi ska ha många möjligheter att ställa oss vid sidan om och därmed degradera det vi egentligen är. En viktig ingrediens i frihet är att du som ett uttryck för Källan ska välja vilken information du vill ta del av och vad det är du vill släppa in i din existens. Tänker du efter så med dagens samhälle full av tv program och nyheter matar dig och din existens så att dina förlagor blir sjuka och till slut blir du sjuk själv. På detta sätt med en sneddriven bild av viktiga livsfrågor degraderas generation efter generation och detta förbereder slutligen vägen till reptilianer att kunna inkarneras i människokroppen utan att omgivande människor märker något. För i tiden hade människor så pass känsla att de kunde märka om något var fel. Idag är det helt omöjligt. Att påstå om någon styrande att han/hon är inkarnerat reptilian, men jag ställer frågan hur vet du det?

Det som återstår för att se klarhet i frågan är gärningar. Alla världens system är till att klä lidandet och dödandet i vackra ord och benämningar som att kämpa för demokratin, införande av demokratiska värderingar, eller att bekämpa terrorism. Ädla tankar som lämnar inget annat än öknen av bortspillda människoliv och traumatiska upplevelser. Detta är verklighet som fåtal av oss vill se. Därmed är det klart för oss vilka som styr världen och pådyvlar sina värderingar på oss alla i förhoppning om att degradera oss och göra av oss en formbar människomassa.  Vi i allmänhet ger så gärna vår energi till dessa krafter för att vi tror på vad de säger till oss och accepterar därmed att ta t.o.m. till vapen mot våra medmänniskor.

För att förstå ovanstående måste vi göra klart för oss; varför?

Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 2/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 1/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in Vigelandsparken

I denna artikelserie ska jag försöka förklara vad reptilianer är, hur de påverkar vår utveckling och vad fyller de för funktion.

Det har säkert inte undgått någon att det pratas om reptilianer. Reptilianer som har högt tekniskt kunnande och som har lierat sig med makthavare som använder detta tekniska kunnande för att förslava mänskligheten i den nya världsordningen. Det skrivs om att dessa reptilianer är bland oss att de inkarneras hit helt enkelt. Oavsett om någon avfärdar detta som sagor så är det ett faktum att hela världen är full med konst som anspelar på reptilianer i olika situationer tillsammans med människor. Det räcker att ha Vigelandspark i Oslo i åtanke med dessa skulpturer. Vad anspelar denna konst i Oslo på?

Enligt min mening anspelar denna konst på faktum där reptilianer och mänskligheten smälter samman till ett. Eftersom reptilianer har övertag så sker detta på bekostnad av mänskligheten och deras värden. Man kan lugnt säga att reptilianer våldför sig på mänskligheten, traumatiserar och förslavar den genom våld och manipulation.

Varför är det så viktigt att degradera mänskligheten? Just på grund av möjligheten att kunna inkarneras i den mänskliga kroppen. Den mänskliga kroppen måste vara genetiskt degraderad för att reptilianer ska kunna inkarnera i den. Detta har skett under de senaste 20 000 åren med mycket intensivt styrka. Skulle man vilja hitta en gemensam nämnare i mänsklighetens historia så kan man säga att folk med starka rötter och en stark medvetenhet blev alltid dödade och eliminerade. Historien har man skrivit så att detta nonchaleras, negligeras och syns inte i historiska böcker. Omfattningen av detta kan man räkna i hundratals miljoner förlorade liv, samt omskolning av överlevande och därmed degradering av det mänskliga medvetandet. Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 1/4”

Mr. President: Please, PLEASE Shut Down The Chemtrails On January 20th!

Posted on January 18, 2017 by State of the Nation

Dear Mr. President,

There is no greater assault by the NWO globalists on the sovereignty of the United States of America than the daily spraying of toxic chemtrail aerosols throughout the skies everywhere.  Photographs like the one below can be viewed at the following photo-documentary: CHEMTRAILS: A Planetary Catastrophe Created by Geoengineering

See more at: http://stateofthenation2012.com/?p=63679

The Illuminati’s Secret Mind Control Operations-Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde

videons länk: https://youtu.be/IyAu5rk0ZKI

engelska

 

Publicerad den 17 mar 2012

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde discusses how the Illuminati & elite are killing us systematically with covert mind control technologies fulfilling their agenda of global depopulation. Fortsätt läsa ”The Illuminati’s Secret Mind Control Operations-Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde”

Den Tredje Jesus

Vem är Jesus egentligen? Deepak Chopra svarar på den frågan med att ge oss tre beskrivningar av Jesus: den historiska Jesus, mannen som levde för 2000 år sedan; den religiösa Jesus, som får representera den institutionaliserade religionen, samt den kosmiska Jesus, en andlig vägledare vars undervisning ger oss upplysningens gåva. Om det låter snarlikt buddhismen så beror det på att det finns paralleller mellan de två andliga rörelserna.
 
Deepak Chopras svar utmanar gängse synsätt på tron och ger oss samtida perspektiv på vad Jesus undervisning kan lära oss, oavsett vilken religiös bakgrund man har. Enligt Chopra är det den tredje Jesus som talar till den enskilda människan som vill uppenbara sin egen upplevelse av det gudomliga, det som många kallar för nåd, gudsmedvetenhet eller upplysning.

ISBN: 978-91-86587-38-3

Shifting into Second Harmonic Universe

Källan AG

Zdroj: AG •

The pinnacle of the Ascension Cycle marks the end of the 3D collective timelines on the earth. As the planet is moving into higher frequencies that are located in a future time-space, it is shifting the planetary consciousness into a future dimensional octave. This skips the entire planetary consciousness field, therefore the collective human consciousness, into future timelines that resonate with much higher dimensional frequencies. Many of us on the ascension timeline have already transcended these lower dimensional timelines. What is important to discern is that this is a planetary event that is impacting everyone on the earth and beyond.

 

At the end of 2017, the planetary body is shifting into the higher frequency band that is located in the next Harmonic Universe. This event will change the planetary coordinates, planetary timelines, thus changing where the planet is actually located in Universal space-time. The collective consciousness in the planet has been shifting through dimensional frequency bands quite regularly, during the Ascension Cycle. However, what portends this will be a major collective consciousness shift, is that the planet is rolling up the lowest three frequency bands, 1D, 2D and 3D, into the higher frequency bands in the next Harmonic Universe. This means that the lower three dimensional frequency bands will cease to exist in the planet. All that will remain is the frequency accumulation that the collective inhabitants generate in their own consciousness, which are the energies that form from their own mental beliefs, behaviors and actions. The people that remain in the 3rd dimensional consciousness after this shift will find themselves increasingly uncomfortable, extremely pressurized and unhappy. Thus, many will feel the squeezing pressure to transform rapidly through the alchemical theme of polarity synthesis, which helps to bring completion to these old karmic patterns from the past, if we are willing to let them go. This purging process will add or subtract the required blueprint patterns that we may need to meet these new coordinates in the earth grid, and to help clear out the unstable or dark force influence in our lives. We are being purged deeply and the remaining content is processed into higher light and consciousness, to be stabilized and synthesized into the body, in order to improve energetic coherence and spiritual strength. Our responsibility now is to practice unconditional love to all that we see, and to see everything and everyone around us as connected to the unified whole. At the same time, we make clear intentions of where we place our consent, in higher authority. This loving intention and compassionate practice will keep our heart open and aligned to the source field, and will make the transition much more comfortable.

 

The deep reconfiguration that is transpiring within the planet’s holographic geography is effecting the operation of StargatesPower VorticesLey Lines, and Ray force transmissions. As a result, this trickles down into the collective consciousness of the human race, directly impacting the consciousness functions of the human Lightbody, spiritual identity and timelines. The macrocosm architecture is undergoing a radical shift, and this in turn manifests a chain reaction that profoundly alters the configuration of the human energy field and lightbody. Events that profoundly alter our energy field, produce radical changes in our life style and relationships.[1]

Preparing for 2017

Many of us have been preparing for the planetary alignment into the next Harmonic Universe at the end of 2017, which has required many planetary gridworkers to clear out multiple timelines, devices and implant structures that are recorded in the collective consciousness fields, either from the accumulated past miasmatic energies, or that were created with artificial intelligence. This five-year window is very important in meeting the mission upgrade deadline, for the planetary anchoring into the new collective consciousness timelines at the end of 2017. In order to meet this deadline, the planet is required to have an increase in the base threshold of frequency that is held within the consciousness of the people that make up the collective consciousness agreements on the planet.

At the end of 2017, the planet undergoes a precise measurement of the quantum field, which directly impacts the future evolution timelines for all of the inhabitants when they move through the Consciousness Corridor. Effectively, the earth body will be anchored into new time and space vectors in the future dimension, that is located within the 5D frequency band timelines. This shift in location will directly impact the collective consciousness agreement, although many of the population will be unaware consciously, that this major shift has occurred.

During the bifurcation cycle, the planetary body has gradually undergone subatomic shifting in the lower fields of the particle structure, which forces collapse in lower dimensions and rolls them up, as the entities are transited out and the leftover energies merge with the next octave of higher harmonic frequencies. As a result, the point in time and space where the planetary body is located, and the time continuum in which we exist as a collective consciousness, is being moved into the next harmonic universe. Therefore, the collective consciousness will be subjected to the laws governing the energetic fields in that new space-time.

Those of us on the ascending path have already made this consciousness shift beforehand, while we are coexisting on the planet with many people that are still maintaining the lower energies that descend with the third dimensional timelines. So the split in the timelines and frequency schism are existing in parallel to each other, yet each person that represents either the upward or downward momentum of the energetic spiral, is actually located at a different point in the timeline. Their station of identity is located at a different point in the time space continuum.

The collective fields of planet are scheduled to move into the soul timelines of the fourth, fifth and six dimensional fields of the next Harmonic Universe. For people on the earth that have not yet evolved to the point where they have dissolved their chakra membranes, the fourth, fifth and sixth dimensional wave spectrum will gradually replace, and become connected into the lower energy centers where the first, second and third chakra previously existed. The position of the Soul matrix will fully embody in the core of the human body, eliminating the barriers between the solar plexus and heart. Many of us don’t have the lower chakra configurations anymore, while we are existing on the earth plane. This planetary event changes the chakra energy center configuration in the earth and in individual people, based upon their spiritual integration and unique genetic arrangement.

See more at: http://www.63plus1.cz/2017/03/shifting-into-second-harmonic-universe/

 

Att fundera över

Återhållen kärlek är lidande du bär på.
 ——–
Skapa dig själv enligt den största och högsta tanken om dig själv
——– 
 Jag skapar och upplever nästa storslagna version av den största uppenbarelse jag någonsin haft om vem jag är!
 ——–
Öka din observationsförmåga. Se ”hur det är” och gör sedan ”det som fungerar”.
 
Döden är inget botemedel mot okunskap
——–  

Kärlek är det som inte ställer villkor, inte känner några gränser och saknar behov. Eftersom den inte ställer några villkor kräver den inget för att uttryckas. Den begär inget i gengäld. Den tar inte tillbaka något som hämnd. Eftersom den inte känner några gränser begränsar den ingen annan. Den känner inget slut utan lever för alltid. Den upplever inga begränsningar eller barriärer. Eftersom den saknar behov, strävar den inte efter att ta något som inte ges fritt. Den strävar inte efter att hålla kvar något som inte vill bli kvarhållet. Den vill inte ge något som inte tas emot av glädje. Och den är fri. Kärleken är det som är fritt, för friheten är essensen av det som är Gud, och kärleken är Gud uttryckt. Om människor förstod den och förverkligade den, då skulle allt förändras. (Neal Donald Walsch)

– ”Att leva sitt liv, omgiven av liv som vill leva sitt liv” –

Albert Schweitzer

 

Att tillverka snö med hjälp av bakterier

Text: Ivan Björn
I USA har det varit många gånger snöstormar och stora mängder tung blöt snö har fallit ner till marken. Detta sker i områden där snö normalt inte förekommer. Även temperaturer är extremt låga. 
Meteorologer påstår att kall luft från Norr möter varm luft från söder, men oberoende iakttagare av vädret säger om sådana luftmassor att det i ett konkret fall där det påstods vara sydost som blåste inte fanns på satellitbilder.
Se nedanstående video där man tillverkar nederbördsområden från ingenting.
 
Hur kan man tillverka snö från ingenting?
I atmosfären är vatten ständigt närvarande och på höga höjder kan vatten i flytande tillstånd ha en temperatur på – 40 grader. Detta fenomen kallar man ”förkyld vatten” 
De som styr vädret vill ”kasta ner detta vatten” till marken i form av snö.
Detta uppnår dem genom chemtrails partiklar och bakterier. Jo fler partiklar desto mera snö.
Vid en konventionell tillverkning av konstsnö använder man silverjod.   
För att tillverka snö i naturen använder man bakterien Pseudomonas syringae eller Escherichia coli. 
Nedan i videon kan du se vad som händer med ”förkyld vatten” när man för in bakterier.
På detta sätt kan vi se vad som faller ner från himlen i form av chemtrails!!! Men lugn de påstår att detta är ofarligt i alla fall när man tillverkar snö i backen 🙂

Oändlig kärlek är den enda sanningen allt annat är illusion

Citat av David Icke som handlar om healing:
”Jag är helt för utvecklingen av det som kallas alternativ eller komplementär healing. Detta är det healingtekniker som behandlar kroppen som en serie av vibrationsfält, vilka kan harmoniseras genom handpåläggning (sända energi till patienten); akupunktur (återbalansera energiflöden och dna/rna kommunikation); reflexologi (användningen av en mindre version av hologrammet för att behandla helheten); aromterapi (få tillgång till hologrammet genom luktsinnet); och de otaliga andra metoder som fungerar enligt samma principer. Men dessa är inte i sig ett självändamål. De är språngbrädor till insikten att vi kan använda vårt medvetande till att hela oss själva. 
Om Du lever ditt liv och vet att du är det Enda, transformeras hela ditt perspektiv. Det som verkar viktigt eller skrämmande blir centrum för hysteriskt skratt. När du tittar på världen utifrån perspektivet av att vara det Enda, uppfattas alla de där sakerna som irriterar dig, eller gör dig frustrerad, deprimerad och rädd som ovidkommande saker de är.
Hämtat ur David Ickes bok: Oändlig kärlek är den enda sanningen allt annat är illusion.

 

Anarchos förlag 2005 ISBN: 978-91-977059-6-7

Jan van Helsing om hemliga sällskap och frimurarnas krig – Del 2 av 2

Text: Ivan Björn

frimurarordenPseudonym Jan van Helsing heter egentligen Jan Udo Holey. Han föddes 1967 i en företagare familj i Tyskland. Från barndom hade han förmånen att tänka och känna självständigt. Helsings familj har varit andligt orienterad, vilket gav Helsing ett annorlunda sätt att tänka.

Ivan Björn fortsätter sin beskrivning av innehållet i boken ”Krieg der Freimaurer”.

Utdrag av frimurarnas 48 åtgärdspunkter för att förverkliga ”Den Nya Världsordningen” (NWO).

 • att reducera världsbefolkningen.
 • en ny syn på sex/sex utan reproduktion/sex och våld som en del av underhållning
 • att stödja aborter och homosexualitet
 • att underlätta döden genom ett ”dödspiller”
 • komplicera diagnostik av nya sjukdomar/förtrycka möjlighet till att bli frisk från cancer
 • att framkalla hjärtinfarkter
 • förlänga tiden i skolan som ett medel för indoktrinering/barnen kommer att inte lära sig något nytt.
 • informationskontroll/borttagning av vissa böcker från bibliotek
 • att förändra lagar så att de orsakar social och moralisk kaos
 • stödja konsumtion av narkotika och alkoholkonsumtion
 • att begränsa frihet och använda sjukhus som fängelser samt att bygga fler fängelser
 • att kontrollera mat/vädermanipulation/mind control/terrorism som medel för kontroll
 • att förvränga ekonomisk data och kunskapsdata

Är det så här vi föreställer oss ”den nya världsordningen”?

I boken är en frimurarkontakt av 33 graden  intervjuad om alla möjliga frågor. Bland annat pratar han om 100 familjer som lever i underjordiska städer och väntar tills allt detta är över. Det finns ett system som heter DIS (Defence Intelligence Agency) som redan 2008 sa att:

”framtidens slagfält är den mänskliga hjärnan”.

Vi är utsatta för morfogenetiska fält och gifter som t.ex. fluor i tandkräm. Till den mänskliga kontrollen hör också mobiler, kreditkort, bilar som från år 2013 innehåller en hemlig dator som samlar information och kan tillsammans med mobilen bestämma position på en meters marginal. De som styr tittar på oss på följande sätt:

”Människor är så omedvetna, odisciplinerade, själviska, och dumma att illuminater har inga problem att följa dem och t.o.m. att döda dem på ett massivt sätt. Människor är inte värda något!”

Ovanstående låter hemskt, men är vi inte sådana? Är vi verkligen medvetna? Eller har vi behov av att döma, fördöma, gå i det militära och tro att vi gör världens bästa sak och till mänskligheten den bästa tjänsten? Philip George Blumenhagen skriver i tidning Zeitschrift für Freimaurerei i Altenburg 1828:

När hela världen blir en katedral av frimureri så kommer de mäktiga av denna värld att buga inför oss och överlämna makten åt oss”

”Den nya Världsordningen” är redan införd. Den införs sakta och säkert på olika nivåer så att vi gör dess koncept och tankar till våra egna. Tror du inte? Vem ifrågasätter fluor? Vem ifrågasätter plastkort som betalningsmedel? Vem ifrågasätter den nya tekniken? Vem ifrågasätter koldioxid som orsak till klimatförändringar? Vem ifrågasätter det sättet som ”terrorister” behandlas på? Vem ger sin tilltro till val, läkarkåren, mediciner o.s.v.?

Listan kan göras lång och ”Den Nya Världsordningen” är ett faktum. Eller klarar vi oss utan importerad mat eller energier? Vi är beroende och därmed styrda av makteliten utan att vara medvetna om det.

I boken konstaterar kontakten (frimurare av 33:e graden) att många saker har inte gått som de hade förväntat sig. Som t.ex. AIDS som inte blev den epidemin som de trodde att den skulle vara för att eliminera befolkningen i Afrika. I Väst är människor mer lugna och fredsälskande och de går inte till gator för diverse kriser och dödar varandra som man hade förväntat sig.

 

Nya metoder att manipulera världen består av att man arbetar med vågor (engelsk förkortning ELF). Dessa vågor befinner sig nära Schumanns resonans och har en förmåga att tränga djupt in i jorden. Man använder dessa vågor ofta i det militära. Under andra världskriget har Ryssarna med hjälp av ELF vågor förorsakat El Niňo. Det handlar om en väderanomali som påverkar vädret i hela världen. För att påverka vädret så finns det också chemtrails. Vilken vid av följder detta har kan man föreställa sig själv.

Klimatförändringar som begrepp har uppstått på ministeriet för propaganda och är en del av kriget mot mänskligheten där införandet av NWO ingår.

 

Faktum är att presentationen om den globala uppvärmningen med påföljande följder är en ren lögn. Många människor vet detta redan men inte alla.

Många tror att åtgärder mot global uppvärmning är meningsfull och nödvändig. De är villiga att stötta den här tanken med finansiella medel och till och med begränsa sig själva. Förut har de styrande tvingat människor hänsynslös att betala. Idag gör man detta skickligare. och det går så långt att koldioxidskatt kommer att utpressa hela stater. Och det viktigaste är att ni har på er sida den allmänna opinionen.

I själva verket så är hela tanken med global uppvärmning bara utpressning och en dold skatt och det bästa av allt är att människor betalar detta gärna. Platon sa en gång i tiden att regera på ett kungligt sätt bottnar i förmågan att regera över fria människor. Se även Elisabet Höglunds öppningstal för FN:s klimatpanel.

 

Amerikanerna disponerar med så kallade teknoniska vapen som baseras på Nikola Teslas uppfinning.

Om vi föreställer oss att jordskorpan är svag och känslig så kan vi föreställa oss att minsta påverkan har enorma följder. När man letar efter oljan så orsakar man obetydliga jordbävningar. Likaså är känt vilka ställen på jorden är extra känsliga.

 

Japan har varit anfallen med ett sådant vapen på grund av att de inte ville acceptera finansiell kontroll. Hugo Chávez har i TV program Vive TV sagt att USA disponerar med teknoniska vapen och dessa står bakom jordbävningar på Haiti, Kalifornien 9. 1 2010 och 7.8.2008 i Kina.

Så en fråga som återstår att behandla är varför NWO, varför en väg som är utplånande och kontrollerande för de flesta? Frimurarna uppfattar enligt Helsing en värld med fasta lagar där gott och ont måste vara i jämvikt. Gud är en kraft som är osynlig i världen, däremot Lucifer är härskaren i världen.

 

Även Eckhart Tolle skriver om Närvaro som det osynliga, som går att komma i kontakt med bakom bruset av tankar och strukturer så som de fem sinnena uppfattar den. Druvalo Melchizedek skriver på samma tema att Ärkeängel Michael är den kraft som är bortom teknik och tekniska lösningar.

 

Det är den kraften som gör varje del av skapelsen oberoende, medan Lucifer är teknokrat, allt löses med teknik som sedan sakta och säkert förslavar och begränsar människan. (Föreställ dig att det är kallt i rummet. Du litar på ditt inre och med hjälp av Guden inom dig värmer du upp både dig och rummet, eller så går du att skaffa en värmekälla och är beroende av den och bränsle som du måste ha till den)

 

NWO har alltså en fast tanke om balans mellan det goda och det onda och skapelsens lagar. Det onda manifesteras med Lucifer = Ljus. Allt detta är inramat i mytologin om SALOMOS TEMPEL. Salomos tempel och de symboler som användes där, används som symbolik under alla årtusenden i en längtan och viljan att göra av HELA VÄRLDEN en SALOMOS TEMPEL enligt en frimurare av 33:e graden i Helsings bok.

 

Källan som är frimurare av 33:e graden i Helsings bok har varit i det militära och polisen där var han utvald till hemliga uppdrag som att skaffa hemlig information om byggnader, platser och människor och även att spränga och döda. Han har också varit i de så kallade underjordiska städer. När de styrande ville från honom att han skulle handla med droger och människor sa han ifrån, vilket ledde till att de brände ner hans gård.

 

Efter allt detta blev han frimurare och p.g.a. sin höga intelligens blev han frimurare av 33:e graden hos flera frimurarfraktioner. Där fick han en annan inskit om livet. Han har slutat vara rädd för döden och vi kan vara djupt tacksamma till honom att han delar med sig av sina erfarenheter för att öppna ögonen på oss.

 

Jag rekommenderar denna bok till alla som vill förstå dagens agenda i världen och som vill befria sig från den hjärntvätt som pågår i världen och som är byggd i huvudsak på rädsla, aggression och skuldbeläggning. Denna bok ger en ny insikt och nya kunskaper till en total befrielse från den manipulativa illusion som vi lever i.

 

Texten är sammanställd från en tjeckisk version av boken som heter: Tajné společnosti válka slobodných zednářů.

 

Referenser

Originaltitel Geheimgesellschaften 3 (Krieg der Freimaurer)

Ama Deus Verlag 2010

ISBN 978-3-9815576-0-2

Se även en annan artikel i detta ämne som handlar om forskning i Danmark på tema makteliten.

Del 1