Gör illuminater en tjänst till mänskligheten?

Text: Ivan Björn

I en av norska versioner av spårlös har en tjej som var bortadopterad till Norge från Argentina sökt efter sina rötter. Hon måste ha varit adopterad år 1993 för att nu var hon 21 år då hon sökte efter sin mamma i Argentina…

Norge är ett av de rikaste länder i världen. Här tänker jag inte enbart på pengarnas rikedom. Oljepengar ger utrymme för att kunna växa i ett tryggt materiell välstånd. Detta välstånd borde göra människor toleranta, mjuka och respektfulla mot varandra. En människa borde kunna växa i sina andliga kvalitéer när ingenting saknas och man inte behöver mödosamt skaffa mat för dagen. Så ser dock inte verkligheten ut.

På tv.nu finns det följande beskrivning av detta avsnitt:

” Mariah, 21 år, adopterades till Norge som barn. Hon föddes i Argentina och har alltid känt sig annorlunda och blev mobbad under hela sin uppväxt. Nu söker hon efter sina biologiska föräldrar.”

I modern tid kommer det alltså till det Norska samhälle ett litet barn några månader gammal. Detta barn har inte något kulturellt arv i sitt bagage. Hon uppfostras av två helt underbara människor som är hennes nya föräldrar. Det enda som skiljer henne från resten av befolkningen är hennes mörkare hudfärg och hennes svarta hår. Trotts att hon skulle kunna rent kulturellt anses 100 % norsk blir hon mobbad under hela sin uppväxt! Fortsätt läsa ”Gör illuminater en tjänst till mänskligheten?”

De som verkligen älskar

De som verkligen älskar och menar allvar med kärlek, vet att i detta begrepp finns det inte någon möjlighet till att hålla något/någon kvar, vara beroende av något/någon, eller hemlighålla sina avsikter, känslor och agendor!

Neal Donald Walch i boken Samtal med Gud definierar kärlek på följande vis:

Kärlek är det som inte ställer villkor, inte känner några gränser och saknar behov. Eftersom den inte ställer några villkor kräver den inget för att uttryckas. Den begär inget i gengäld.  Den tar inte tillbaka något som hämnd. Eftersom den inte känner några gränser begränsar den ingen annan. Den känner inget slut utan lever för alltid. Den upplever inga begränsningar eller barriärer. Eftersom den saknar behov, strävar den inte efter att ta något som inte ges fritt. Den strävar inte efter att hålla kvar något som inte vill bli kvarhållet. Den vill inte ge något som inte tas emot av glädje. Och den är fri. Kärleken är det som är fritt, för friheten är essensen av det som är Gud, och kärleken är Gud uttryckt. Om människor förstod den och förverkligade den, då skulle allt förändras. 
 

När jag läser kärlekens definition så tänker jag inte enbart på mitt förhållningssätt till Livet men jag tänker också på våra religioner och samhällsstrukturer. 


I ljuset av äkta kärlek och äkta omtanke om människor kan man fråga sig varför ska saker och ting hållas hemliga. Varför har våra makthavare behov av hemlighetsmakeri, varför har kyrkan i synnerhet Vatikanen behovet av hemliga dokument och hemliga arkiv. Vad är det som är så hemligt som vi inte får veta eller ta del av! Hur ska vi kunna ta riktiga beslut i våra liv, när de riktiga skeenden hålls i dunklet, eller i en total hemlighet. Idag är vi så glada åt alla avslöjanden och vi tror att vi har erövrat lite mer av självbestämmande över våra liv. I själva verket är makten årtionden framåt och det vi får veta idag eller ta del av är gamla hemligheter.

Fortsätt läsa ”De som verkligen älskar”

Who Are ”They” ?

Vem är DE?

Om maktstrukturer!

Föredrag på engelska med George Kavassilas

(textat slovakiska)

 
VEM ÄR DE?
Fri översättning av huvudpunkter till svenska
Text Ivan Björn

 

Svaret som förhåller sig till denna fråga handlar om en stor struktur som innefattar några dimension nivåer och nivåer inom dimensionerna.
Strukturen som styr denna planet ser ut ungefär så här:
1) Vi har regering strukturer som styr direkt över folkmassor och över dem finns en enorm struktur…. Presidenter, politiker är bara dockor som är dit satta i själva verket väljer man inte dem. (Datorer i t.ex. Amerikanska val går att manipulera – förprogrammera) Det finns inget sådant som demokrati. Demokratin är en illusion. Politiker är uppfostrade för sin uppgift redan från barndomsben och man har alltid flera att välja mellan för att uppnå sina mål om någon av de utvalda skulle inte följa målprogrammet. De försäkrar sig att ha under kontroll alla viktiga myndigheter för att deras agenda ska gå i uppfyllelse. Så i själva verket existerar det inte något sådant som demokrati. Allt är en illusion (tänk på våra korrumperade myndigheter t.ex.) Strukturen som benämner dem når väldigt högt.
 
2) Över USAs president finns det 38 grader av toppsäkerhet. Vem är alla dessa människor? USA är bara en struktur, men det finns många strukturer i världen.

Baronessan von Zedtwitz erfarenheter av religionens/maktens dubbla ansikten

Baronessan von Zedtwitz erfarenheter av religionens/maktens dubbla ansikten

”Mitt intima samband med de katolska prästerna, men framför allt med hierarkin, både i Amerika och Europa, har fört mig i nära kontakt med inte bara det hemliga och inre arbetet i den romerska kyrkan utan också med de läror som den regleras av. . . .

Jag fann mig äntligen vara en erkänd medlem i kyrkans politik, och vid källan och hjärtat av den esoteriska katolicismen. Guds härlighet och Kristi lära var då bara en rustning och sköld för att dölja Vatikanens verkliga anspråk; . . . I Kristi namn, vars rena bild sedan länge hade blivit suddig av papismens slagg, i rättfärdighetens och pliktens namn, kastade jag av mig det som fanns kvar av papalismens skrud, och beslutade mig för att stå inför min Gud som en upprätt, om än naken själ. . . . Jag vill framför allt att min avsägelse av Rom först bör bli känd här i Amerika, eftersom det var här, som jag först utbildades i påvedömets tjänst, och här som jag först badade i den esoteriska katolicismens vatten. . . .

Kyrkan i Rom som organisation betraktat har aldrig tolererat individualism bland sina medlemmar [i motsats till bibelbaserad protestantism]. Den bekräftar och förnekar på samma gång det individuella samvetet, eftersom det samvetet ständigt måste sökas i institutionens dogmer och riktning. Vilka är nu institutionens läror? Det finns två skilda grupper och rubriker. De första: de för de oinvigda, eller fåren. De andra: de för de invigda, eller herdarna. Med andra ord, finns det exoterisk och esoterisk katolicism [som inom ordens skotska ritens frimureri]. . . .

Jesuitiska hårklyverier är dag, och har sedan reformationen varit, det mäktiga intellektuella band som hindrar organisationen från upplösning. Opassligheterna och övergreppen i påvedömet, i skriande kontrast till den kristna läran, kunde inte motiveras under kyrkans doktorers läror; jesuiterna åtog sig att överbrygga klyftan, som blev större, mellan kristendomen och katolicismen; och utarbetade genom sina fäder, ett nytt system för etik, för att möta alla krislägen, och som i sin fullständighet och försonliga anda, rättfärdigade de kränkningar som begicks mot den accepterade moraliska koden, av kyrkan i Rom. . . .

Fortsätt läsa ”Baronessan von Zedtwitz erfarenheter av religionens/maktens dubbla ansikten”

Att skydda sig mot personangrepp med skalärvapen

Att skydda sig mot personangrepp med skalärvapen.

Text: Ivan Björn
 
Bilden från vaken.se

På denna länk kan du läsa om vad man kan använda skalärvapen till. Här ska jag försöka redogöra för hur man ska skydda sig när man är anfallen som person med dessa starka vapen. 

Här nedanför följer en anvisning i punkter:
  1. När du är anfallen får du absolut inte vara rädd!
  2. Stråla ut Kärlek 
  3. Dra dig tillbaka från formen till formlöshet
  4. I formlösheten har du eliminerat energin som vill skada dig
  5. Följ sedan skalärenergin till dess källa
  6. Utstråla kärlek mot förövarna
(Att bygga på med punkt 5 och 6 är ett frivilligt alternativ)
Bilden från abundanthope.net

För att förstå ovanstående måste vi förstå vissa energi principer. Princip ett: ALLT ÄR VILLKORSLÖS KÄRLEK. Princip två: Vi har frivilligt skapat denna illusion av begränsning och lidande för att förstå vad kärleken egentligen är. 


Princip tre: Du har fri vilja att dra dig undan från denna lek när som helst och återvända till Källan. (Du drar dig undan genom att rikta en klar avsikt mot din önskan. Du riktar din uppmärksamhet och energi mot det du önskar och vill uppnå.)


Princip fyra: Vi har frivilligt kommit överens om att plocka ihop det vi egentligen Är och manifestera det. D.V.S. vår Gudomlighet och den Villkorslösa Kärleken.

Det finns i grunden bara två saker att välja emellan och bygga sitt liv på


1 Kärlek 


2 Rädsla
Allt som existerar är energi.

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 4/4

Text: Ivan Björn

För att knyta ihop det jag har skrivit hittills.

Reptilianer eller drakocianer existerar därför att vi har tillåtit det. Någonstans under vår existens* (se frörklaring) har vi helt enkelt gjort ett misstag och brutit mot Enheten först som enskilda individer som sedan smittade det kollektiva medvetandet vilket resulterade i att reptilianer drogs hit som en magnet för att spegla och hjälpa oss med vår skapande, som består av undergivenhet, rädsla och böjda ryggar.

Som motsats till detta kan vi ta Sirius B som exempel. De hade liknande problem, men insåg allvaret i situationen och visade på så pass mental styrka att de negativa krafterna inte hade någon chans att få fäste. Det finns civilisationer i andra dimensioner som verkligen väntar på oss och att vi inser allvar i vår utveckling för att dessa civilisationer inte kan utvecklas vidare om vi inte gör det. Det är det priset som man betalar för Enhet, där vi utvecklas tillsammans helt enkelt.

Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 4/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 3/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in Vigelandsparken

Det Okända anses vara bevis på att det finns liv efter döden. Tittar vi på det okända så kan
vi konstatera att det är en fantomverklighet skapad av reptilianer. Själar som har fastnat totalt och är helt oförmögna att vandra mot Ljuset vilket är ett pris dessa själar betalar för sitt omedvetna liv. Allt detta är en förvrängd verklighet liksom det universum som du kan se och uppfatta med dina fem sinnen. Allt detta är skapat av krafter som har valt att vända Källan ryggen och därför är allt skapt en fantomverklighet med återcirkulerande själar som genom att de vid födsel och sexualitet får äkta energi från Källan är i sin omedvetenhet bara energi mat åt systemet.  (Du har säkert läst på någon annan blogg om påstående att vi är mat åt reptilianer.) Att människa och människoliv inte är värt något har vi hur många bevis som helst för i det praktiska livet. (Tänk på alla projekt, bakterie och virus spridning, alla experiment med kärnvapen och vapen i allmänhet – detta är våra styrandes – demokrati du tror på! För att inte tala om all exploatering av hela länder och kontinenter. Tror du verkligen att detta åstadkoms av änglalika medvetna varelser?) I ord och visioner från dessa styrande låter det på ett annat sätt. Alla positiva förtecken är ledord även om motsatsen i gärningar är klart bevisad.

Människa har varit skapad av ET raser från femte densitet som en ren universum ras med en hög gudomlig intelligens.

För ungefär fem och halv miljoner år sedan kom drakocianer till jorden och började degradera skapelsen genom att dels förändra de fysiska förutsättningarna som t.ex. lutande jordaxel och förändrade magnetiska förhållanden. Deras mål är att degradera människorasen så pass mycket att de kan inkarneras i människokroppar utan problem.

Deras kamp mot mänskligheten förorsakade flera katastrofer bland annat Atlantis fall.

Idag är vi så pass degraderade att reptilianskt medvetande inte har några problem att inkarneras här på jorden och vi lever i ett totalt mörker som påbörjade sin sista fas för ungefär 20 000 år sedan och varar fortfarande in i våra dagar.

Dessa drakocianer är även beskrivna i Jans evangelium som är en beskrivning av kamp mellan olika drakocianska grupper. Nedan en direktöversättning från boken Amenti 2 Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 3/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 2/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in vigelandsparken

Föreställ dig att du som människa består av olika energikroppar. Man kan lugnt säga att en
energi kropp är en förlaga till den kropp som du ser i spegeln, den kropp som du uppfattar med dina fem sinnen. För i tiden när mänskligheten hade en mycket bredare uppfattning om sin verklighet och då man uppfattade energikroppar så visste man om något i någon energikropp är fel och läkte energikroppen så att sjukdomen i den fysiska kroppen aldrig skulle uppstå eller om den har uppstått viste man att den fysiska kroppens synliga sjukdom är bara symptom på något som är fel i förlagan. Man läkte förlagan helt enkelt för att på så vis läka den fysiska kroppen. Idag går du till läkaren om något är fel med kroppen. Läkaren ger dig kemiska preparat som kan liknas vid en hammare. När kroppen är sjuk så är det en röd varningslampa som du slår sönder med hjälp av läkarvetenskap istället för att reparera förlagan!

Hur kan förlagan till kroppen bli så degraderad att den blir sjuk?

Det finns en lag som står över alla andra lagar. Enhet! Så fort du ställer dig vid sidan om så bryter du mot Enhet och detta kommer att göra hela din tillvaro sjuk. Hela vårt samhälle är byggt så att vi ska ha många möjligheter att ställa oss vid sidan om och därmed degradera det vi egentligen är. En viktig ingrediens i frihet är att du som ett uttryck för Källan ska välja vilken information du vill ta del av och vad det är du vill släppa in i din existens. Tänker du efter så med dagens samhälle full av tv program och nyheter matar dig och din existens så att dina förlagor blir sjuka och till slut blir du sjuk själv. På detta sätt med en sneddriven bild av viktiga livsfrågor degraderas generation efter generation och detta förbereder slutligen vägen till reptilianer att kunna inkarneras i människokroppen utan att omgivande människor märker något. För i tiden hade människor så pass känsla att de kunde märka om något var fel. Idag är det helt omöjligt. Att påstå om någon styrande att han/hon är inkarnerat reptilian, men jag ställer frågan hur vet du det?

Det som återstår för att se klarhet i frågan är gärningar. Alla världens system är till att klä lidandet och dödandet i vackra ord och benämningar som att kämpa för demokratin, införande av demokratiska värderingar, eller att bekämpa terrorism. Ädla tankar som lämnar inget annat än öknen av bortspillda människoliv och traumatiska upplevelser. Detta är verklighet som fåtal av oss vill se. Därmed är det klart för oss vilka som styr världen och pådyvlar sina värderingar på oss alla i förhoppning om att degradera oss och göra av oss en formbar människomassa.  Vi i allmänhet ger så gärna vår energi till dessa krafter för att vi tror på vad de säger till oss och accepterar därmed att ta t.o.m. till vapen mot våra medmänniskor.

För att förstå ovanstående måste vi göra klart för oss; varför?

Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 2/4”

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 1/4

Reptiler och deras påverkan på mänskligheten

Text: Ivan Björn

maxresdefault
Reptilian theme in Vigelandsparken

I denna artikelserie ska jag försöka förklara vad reptilianer är, hur de påverkar vår utveckling och vad fyller de för funktion.

Det har säkert inte undgått någon att det pratas om reptilianer. Reptilianer som har högt tekniskt kunnande och som har lierat sig med makthavare som använder detta tekniska kunnande för att förslava mänskligheten i den nya världsordningen. Det skrivs om att dessa reptilianer är bland oss att de inkarneras hit helt enkelt. Oavsett om någon avfärdar detta som sagor så är det ett faktum att hela världen är full med konst som anspelar på reptilianer i olika situationer tillsammans med människor. Det räcker att ha Vigelandspark i Oslo i åtanke med dessa skulpturer. Vad anspelar denna konst i Oslo på?

Enligt min mening anspelar denna konst på faktum där reptilianer och mänskligheten smälter samman till ett. Eftersom reptilianer har övertag så sker detta på bekostnad av mänskligheten och deras värden. Man kan lugnt säga att reptilianer våldför sig på mänskligheten, traumatiserar och förslavar den genom våld och manipulation.

Varför är det så viktigt att degradera mänskligheten? Just på grund av möjligheten att kunna inkarneras i den mänskliga kroppen. Den mänskliga kroppen måste vara genetiskt degraderad för att reptilianer ska kunna inkarnera i den. Detta har skett under de senaste 20 000 åren med mycket intensivt styrka. Skulle man vilja hitta en gemensam nämnare i mänsklighetens historia så kan man säga att folk med starka rötter och en stark medvetenhet blev alltid dödade och eliminerade. Historien har man skrivit så att detta nonchaleras, negligeras och syns inte i historiska böcker. Omfattningen av detta kan man räkna i hundratals miljoner förlorade liv, samt omskolning av överlevande och därmed degradering av det mänskliga medvetandet. Fortsätt läsa ”Reptiler och deras påverkan på mänskligheten del 1/4”

Att tillverka snö med hjälp av bakterier

Text: Ivan Björn
I USA har det varit många gånger snöstormar och stora mängder tung blöt snö har fallit ner till marken. Detta sker i områden där snö normalt inte förekommer. Även temperaturer är extremt låga. 
Meteorologer påstår att kall luft från Norr möter varm luft från söder, men oberoende iakttagare av vädret säger om sådana luftmassor att det i ett konkret fall där det påstods vara sydost som blåste inte fanns på satellitbilder.
Se nedanstående video där man tillverkar nederbördsområden från ingenting.
 
Hur kan man tillverka snö från ingenting?
I atmosfären är vatten ständigt närvarande och på höga höjder kan vatten i flytande tillstånd ha en temperatur på – 40 grader. Detta fenomen kallar man ”förkyld vatten” 
De som styr vädret vill ”kasta ner detta vatten” till marken i form av snö.
Detta uppnår dem genom chemtrails partiklar och bakterier. Jo fler partiklar desto mera snö.
Vid en konventionell tillverkning av konstsnö använder man silverjod.   
För att tillverka snö i naturen använder man bakterien Pseudomonas syringae eller Escherichia coli. 
Nedan i videon kan du se vad som händer med ”förkyld vatten” när man för in bakterier.
På detta sätt kan vi se vad som faller ner från himlen i form av chemtrails!!! Men lugn de påstår att detta är ofarligt i alla fall när man tillverkar snö i backen 🙂