Den amerikanska fyrklövern.

En fantastisk fortsättning på tema chemtrails.

Peter Krabbe

fyrkloever-27218

Många undrar över bakgrunden till de väderförändringar vi ser dagligen, men inte får några svar på, särskilt de observationer som vi alla lätt kan se med våra egna ögon som chemtrails, värmeböljor, plötsliga orkanvindar och hagelstormar med snöbollsstora ishagel. Låt oss därför gå ytterligare ett steg på djupet och söka motiv och beslutsfattare!

I USA har man en närmast naiv böjelse för kodnamn på militära operationer, som både kan ses som hot och utslag för en sjuk humor. Den kommande NATO-övningen i Östersjön, där Sverige avses vara en framflyttad bondepjäs i schackspelet, har exempelvis döpts till Aurora. Om Aurora i mytologin kan vi läsa ” Aurora öppnar varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram”.  Med Österns portar avses naturligtvis ett Ryssland som skall krossas och med solens vagn skall vi förstå USA, demokratins påstådda försvarare. Jag beklagar verkligen de svenskar som inte…

View original post 955 fler ord

Att Leva på Ljus

Att Leva på Ljus

 
Text: Ivan Björn
Bilder utom den första är ur Allergro film, gjord av P.A. Straubinger med titel  ”Am Anfang War Das LICHT”
Ljus, Prana, Chi, eller Ande som kristna kallar denna energi har många namn i olika kulturer.
Egentligen är huvudrubrik att Leva på Ljus missvisande om man tänker i definitiva termer. D.v.s. att vissa äter inte vilket inte är sant. Alla människor äter, även de som lever enbart på Ljus. Mat är nämligen Ljus – energi, vissa tar till sig denna energi enbart genom Ljuset, medan andra äter mat som lagrar Ljus.
Poängen med att vara medveten om att man inte behöver stoppa i sig fysisk föda för att Leva är att man inte behöver vara rädd. Denna vetskap ger en enorm frihet för människan. I världen finns det 40 000 människor som är betarianer. D.v.s. att dessa människor lever på ett eller annat sätt i huvudsak av Ljus (Prana) eller enbart av Ljus. 

Primary Water Institute

”The water cycle describes the existence and movement of water on, in, and above the Earth. Where does all the Earth’s water come from? Primordial Earth was an incandescent globe made from magma, but all magmas contain water. Water set free by magma began to cool down the Earth’s atmosphere, until it could stay on the surface as a liquid. Volcanic activity kept and still keeps introducing water in the atmosphere, thus increasing the surface-and-ground water volume of the Earth.” http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclehi.htm

Hört frasen det “blå guldet” om vatten?

Precis som med det “svarta guldet”, olja, så kommer inte heller färskvatten att någonsin bli en bristvara.
Bortsett från förhållandet att jordens yta till 70% är täckt i vatten, vilket enkelt kan destilleras, är det nu känt att färskvatten (i likhet med olja) kontinuerligt skapas i jordens inre.
Nu har läsaren inte bara förklaringen till hur världshaven kom till, utan också hur oaser uppstår mitt i öknar.
Vattnet kommer ifrån jordens inre och processen kallas för “primary water.”

Primary Water EXPLAINED – Why We DO NOT Have a Water Shortage

videons länk: https://youtu.be/AUaPleXoK8E

engelska

Automatöversatt från länken ovan:

Primära vatten, den ursprungliga källan till våra hav, skapas fortfarande av geologiska krafter. Att vatten, vanligtvis i drickbar form, kommer till jordens yta på tusentals ställen, några väl kända liksom Jericho och Bahrain där det har lämnat dricksvatten för tusentals människor i tusentals år. Det fins i djupet av brunnar över hela världen. Hundratals hus på Maine klippiga stränder få sitt friska vatten från brunnar som borras på strandlinjen i graniten. Copenhagen får allt sitt vatten från några brunnar. I norra Europa finns vatten som kan utnyttjas från brunnar som inte är beroende grundvattens nivåer. Kännetecknande för nya eller primära, vattenkällor och brunnar är att de ger vatten vid konstant temperatur och flöde.

Men denna världsomspännande källa ”nya vatten” har ignorerats av geologer och lekmän i de flesta länder inklusive USA. De fingo att alla dricksvatten kommer från ”vattencykeln” som bara återvinner vatten redan på ytan av vår jord.

Fri Energi, Orgon, kan mätas med våg

Nu har en tysk forskare, Dr. Klaus Volkamer, återupplivat en 100 år gammal idé (från bl.a. Rudolf Steiner) att mäta denna fria livsenergi med en mycket känslig våg. Han hade lagt frön från krasse i två slutna glaskolvar och låtit den växa bara i den ena. När den började växa blev kolven tyngre och när krassen hade dött, återkom den gamla, lägre vikten. Andra har vägt döende personer och efter döden, blev de ett tjugotal gram lättare, se filmen 21 gram. Volkamer har även vägt sovande människor. Under djupsömnen blev de upp till 400 gram lättare, då den finstoftiga eterkroppen glider ur vår kropp och beger sig på resande fot. När vi vaknar kommer den tillbaks och vi återfår vår tidigare vikt.
Dr. Volkamers mätningar med mycket finkänsliga vågor bevisar, att det finns livsformer som de flesta av oss inte kan se. De som brändes som häxor kunde, och det var just därför, att de torterades och mördades på det grymmaste sätt. Handlade det om andra livsformer här på jorden, som inte ville bli upptäckta???

Jadranko Miklec interview with Klaus Volkamer from Nosce te ipsum on Vimeo.
Se video på tyska, textat slovakiska med Klaus Volkamer

Preserving the Sacred Heart

heartblasterWe are memorializing our Guardian session, today is February 3, 2017. Time and space seems to be collapsing rapidly due to the geomagnetic shifts, and the surreal experiences of re-spatializing time is really incredible in this transitional phase. In holding the space and connecting to our larger field, taking a nice deep breath. Beloved holy presence of God, we open all channels of communication in the vertical to connect directly with the eternal living light. As we connect all communication links in our communication and session today we consecrate and dedicate in Cosmic Sovereign Law. Through all of us here and now for a moment wanting to focus on the heart resonance and feeling the true level of communication through the eternal fields is actually coming from the heart and not the brain.

I’m focusing for a moment deep in the heart and feeling the undulating geometries that emanate from the heart that allows us to feel empathy, to feel the love of God, compassion, the true reality in terms of its manifested substance. In coming into this deep feeling of being grateful that we have the heart connectors, the operational neurology, the capacity to have awareness, the access to consciousness that allows us to recognize the sensation, the feelings, the language of the feeling heart.

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3083-preserving-the-sacred-heart

The Power of the Womb

The Power of the Womb

The womb is the way female animals sense things and regulate their bodies. Through the womb, women can generate and store power in their doubles to build or destroy; or to become one with everything around them. ~ Nelida, The Sorcerer’s Crossing by Taisha Abelar

This is true. When we sit in the breath with intention and open our wombs to receive the life flow energy we become one with everything around us with so much fluidity we can no longer discern any separation. According to sorcerers, the womb makes it easy for women to enter into exotic areas of awareness. This makes perfect sense since the womb is a creative universe unto itself. In an interview, one of the witches said, “Sorcerers maintain that, due to the presence of the womb inside the body, women have the facility to displace the assemblage point to a new position.”

See more at: https://femalewarrior.net/2011/02/01/the-power-of-the-womb/

Schumann Resonance

Published on: TimeShift Blog

Research of Schumann

There is the urgent need for further research into the Schumann Resonance effect to help educate people on how the Sun and the magnetic field radically impact human bodies and human behavior. Although the Schumann Resonance could easily be confirmed by measurements at the time of its discovery, it is no longer so obvious due to our atmosphere being filled with manmade radiation noise and artificial signals at different frequencies. The artificial signals almost drown out the natural signals, signals that have been on the earth through aeons of evolution. These natural signals act like a natural tuning fork, not just for the biological oscillators of the brain and heart, but for all processes of life.

With the advent of wireless technology, in particular microwaves pulsed at frequencies close to Schumann Resonances as in mobile telephony, another problem is emerging. Humans are creating an environment that is literally out of tune with nature itself. And it is at this point that there is an urgent need for us to understand how everything alive responds to the most subtle changes in magnetic and electromagnetic fields surrounding us. For instance, we need to examine the possible interaction between magnetite crystals within cells and the many manmade and artificial magnetic fields in the environment.

There is a great need for independent research into the bio-compatibility between natural and artificial signals. By linking together the potential importance of Schumann Resonance and the dangers posed by manmade pulsed frequencies, it will become apparent that unless we find a way to use bio-compatible signals to power new technology, we may expose all life to dangers previously not encountered. We may have to pay a high price for this shortsightedness. Serious attention must now be paid to the possible biological role of standing waves in the atmosphere, so that we do not overlook the importance of oscillations in nature that may be central to consciousness and life itself.

Source: The late Dr. Neil Cherry, a fierce opponent of the frequencies used in mobile telephony, has also focused on the importance of Schumann Resonance in his publications ‘Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of Solar/Geomagnetic Activity’ (2002), and ‘Human intelligence: The brain, an electromagnetic system synchronized by the Schumann Resonance signal’ (2003).

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3128-schumann-resonance