9 Ways to Spot a Fake Guru or Spiritual Teacher

The old paradigm of life-controlling and mind-manipulating belief systems has left many to finally realize they have been living in an artificial reality created by egotistical people on power trips. This has led to a situation where many are wandering, trying to find their own way in a world without many true leaders. As a result of this, a new market has developed which attempts to showcase answers to these people who have become disillusioned with the old dogmatic systems. However, there are quite a few (an understatement) in this new domain of contemporary spiritual guidance that are taking outright advantage of people and creating circumstances that vary very little from the old paradigm, they simply polished it and gave the illusion that it’s something else.

There’s an influx of ‘enlightened masters of the universe’ pervading the spiritual sphere these days. Gurus and spiritual teachers are popping up left and right. Many of them seem to provide an easy way out of the voids many people feel they have within their lives and as a result these gurus and teachers make a ridiculously massive amount of money…even earning social ranks akin to being glamorous superstars.

Yes, it seems there are those within the spiritual arena who are looking at the qualitative aspects self-growth and seeing a marvelous money-making opportunity or a way to have incredible power over others; a pyramid scheme is sometimes then created and established. This is very dangerous in that it can negatively affect the perception of legitimacy of the entire spiritual community and all that it encompasses. True genuine spiritual teachers and self-growth coaches will be disregarded as just being false gurus giving out spiritual-sounding nonsense that lacks substance and is unhelpful for a person’s spiritual growth.

See more at: http://www.shift.is/2013/06/9-ways-to-spot-a-fake-guru-or-spiritual-teacher/

Gör illuminater en tjänst till mänskligheten?

Text: Ivan Björn

I en av norska versioner av spårlös har en tjej som var bortadopterad till Norge från Argentina sökt efter sina rötter. Hon måste ha varit adopterad år 1993 för att nu var hon 21 år då hon sökte efter sin mamma i Argentina…

Norge är ett av de rikaste länder i världen. Här tänker jag inte enbart på pengarnas rikedom. Oljepengar ger utrymme för att kunna växa i ett tryggt materiell välstånd. Detta välstånd borde göra människor toleranta, mjuka och respektfulla mot varandra. En människa borde kunna växa i sina andliga kvalitéer när ingenting saknas och man inte behöver mödosamt skaffa mat för dagen. Så ser dock inte verkligheten ut.

På tv.nu finns det följande beskrivning av detta avsnitt:

” Mariah, 21 år, adopterades till Norge som barn. Hon föddes i Argentina och har alltid känt sig annorlunda och blev mobbad under hela sin uppväxt. Nu söker hon efter sina biologiska föräldrar.”

I modern tid kommer det alltså till det Norska samhälle ett litet barn några månader gammal. Detta barn har inte något kulturellt arv i sitt bagage. Hon uppfostras av två helt underbara människor som är hennes nya föräldrar. Det enda som skiljer henne från resten av befolkningen är hennes mörkare hudfärg och hennes svarta hår. Trotts att hon skulle kunna rent kulturellt anses 100 % norsk blir hon mobbad under hela sin uppväxt! Fortsätt läsa ”Gör illuminater en tjänst till mänskligheten?”

De som verkligen älskar

De som verkligen älskar och menar allvar med kärlek, vet att i detta begrepp finns det inte någon möjlighet till att hålla något/någon kvar, vara beroende av något/någon, eller hemlighålla sina avsikter, känslor och agendor!

Neal Donald Walch i boken Samtal med Gud definierar kärlek på följande vis:

Kärlek är det som inte ställer villkor, inte känner några gränser och saknar behov. Eftersom den inte ställer några villkor kräver den inget för att uttryckas. Den begär inget i gengäld.  Den tar inte tillbaka något som hämnd. Eftersom den inte känner några gränser begränsar den ingen annan. Den känner inget slut utan lever för alltid. Den upplever inga begränsningar eller barriärer. Eftersom den saknar behov, strävar den inte efter att ta något som inte ges fritt. Den strävar inte efter att hålla kvar något som inte vill bli kvarhållet. Den vill inte ge något som inte tas emot av glädje. Och den är fri. Kärleken är det som är fritt, för friheten är essensen av det som är Gud, och kärleken är Gud uttryckt. Om människor förstod den och förverkligade den, då skulle allt förändras. 
 

När jag läser kärlekens definition så tänker jag inte enbart på mitt förhållningssätt till Livet men jag tänker också på våra religioner och samhällsstrukturer. 


I ljuset av äkta kärlek och äkta omtanke om människor kan man fråga sig varför ska saker och ting hållas hemliga. Varför har våra makthavare behov av hemlighetsmakeri, varför har kyrkan i synnerhet Vatikanen behovet av hemliga dokument och hemliga arkiv. Vad är det som är så hemligt som vi inte får veta eller ta del av! Hur ska vi kunna ta riktiga beslut i våra liv, när de riktiga skeenden hålls i dunklet, eller i en total hemlighet. Idag är vi så glada åt alla avslöjanden och vi tror att vi har erövrat lite mer av självbestämmande över våra liv. I själva verket är makten årtionden framåt och det vi får veta idag eller ta del av är gamla hemligheter.

Fortsätt läsa ”De som verkligen älskar”

Schumann Resonances are NOT Increasing

Claims that the Schumann Resonance is increasing are incorrect and misunderstood.

Source: Diamond Light World

I have been fascinated to watch the virus-like quality of the current meme flooding new age circles which states that the Schuman Resonance is increasing. After receiving and being aware of numerous claims which I intuitively felt were misleading, I did my own research and also contacted a number of reputable sources of real time information on the Schumann Resonances. One was an electrical engineer, Benjamin Lonetree who not only designs equipment for monitoring the SR’s, but has been engaged in monitoring the levels for almost 20 years.

The other was the Heartmath Institute, whose website and charts many are referring to as their ‘proof’ that the resonances are increasing.
The resounding response to the question is ‘No, The Schumann Resonances are NOT Increasing”.

No matter how much we would like it be so, or to make it fit the paradigm we would like, it simply is not the case. Repeating something often enough does not make it Truth.

Those that wish to use ‘Science’ as the justification for their position on the increase of SR’s should ensure that they understand the science they are attempting to use.I received the following statement from Annette Deyhle (Phd), the Research Co-ordinator for the Heartmath Institute : “We have had numerous inquiries regarding postings on Facebook that refer to information on a website suggesting that for the first time in recorded history the Schumann resonance frequency has jumped from 7.8 to 36+ hertz. These statements are inaccurate.

Here are some basics about the source of the Schumann Resonances.There is an electromagnetic cavity which acts as a waveguide which exists between the surface of the Earth and the inner edge of the ionosphere which is about 55 kilometers (34 miles) from the Earth’s surface. The Schumann Resonances are quasi-standing electromagnetic waves that exist in this cavity. They occur at the following frequencies, which are determined by the size of the earth/ionosphere cavity; 7.8, 14, 20, 26, 33, 39, 45 and 59 Hertz, with a daily (day-night) variation of about +/- 0.5 Hertz (see Figure 1).

So long as the properties of Earth’s electromagnetic cavity remains about the same, these frequencies remain the same. The resonant properties of this electromagnetic cavity and the resulting resonant frequencies were first predicted by the German physicist W. O. Schumann in 1952, and were experimentally verified in the late 1950s and early 60s.There are and always have been 8 different Schumann resonance frequencies. They are the same as they were when first measured in the 1960s.

Figure 1 shows most of them, although the highest resonant frequency is not in shown in our data as it is very close to the power line frequency of 60 Hz and is filtered out. If the resonant frequencies were changing it would mean the physical geometry of the Earth-ionosphere cavity was changing. The frequencies can and do change temporarily due to solar storm events, etc. which affects ionosphere shape and conditions, but they return to their base frequencies when things settle down.Figure 1 Schuman resonance data recorded from the GCI sensor site in Boulder Creek, Calif.

Picture

Over many years of monitoring the earth’s magnetic field with the Global Coherence Monitoring System, which uses multiple recording stations strategically located around the earth, we have not observed any evidence for the claim that the frequencies of the Schumann resonances are changing beyond the normal diurnal variation. We also have not seen any evidence reported by other monitoring institutions that there is or has been a fundamental change in the frequency of the Schumann resonances. You can see the live data from the Global Coherence sites at: https://www.heartmath.org/research/global-coherence/gcms-live-data/

What you will also see when looking at the global data is different parts of the planet have different levels of activity at different times, but the resonant frequencies are quite stable over time. It should also be noted that the power (amplitude) in the various resonant frequency bands does change with an annual rhythm. Especially the 2nd and 3rd resonant frequencies. This has also lead to similar misunderstanding in the past reports that claimed the resonant frequencies were increasing as there are increases in the power of these bands (not frequency) – but when you look over several years you clearly see that it then decreases again with an annual cycle.

This does not mean that other kinds of “frequencies” related to the shift in consciousness are not increasing – but we cannot measure these, at least yet, and they likely have nothing to do with the Schumann Resonances. For those interested in the deeper science of how the Schumann resonances and other magnetic fields created by the Earth and Sun affect human consciousness, you may enjoy reading the e-book titled The Science of Interconnectivity: http://store.heartmath.org/e-Books/science-of-Interconnectivity.html

Annette further went on to say, “We can evolve and our frequency can increase without Schumann Resonances making a crazy jump”. I agree with her.

There is no doubt that the electromagnetic conditions on our planet are changing. The region of space we are in is not the same as it was 50 or even 5 years ago as our solar system spirals through our galactic environment. Our spiritual and physical evolution is being fuelled by solar and cosmic activity and many other energetic influences. We are living within a transitional period between extensive cycles with differing energy signatures and our civilisation is adapting to a new consciousness.

Many indigenous traditions have foretold of this time, and we are certainly seeing awakening and expanding awareness of the spiritual bondage we have been held to for many thousands of years.
Yes, things are changing. We are changing. The SR’s spike from time to time and we feel the effects of this,,but the fundamental resonances are not increasing no matter how many channelled lords and masters would wish you to believe it is so.

You may freely share this post provided the source is credited. Permission has been given by Heartmath institute to share the information they have provided.

 

White or Clear Neutral Forces

Time Shift Blog

Energetic Balance

The key to balanced health and sanity is Restoring Energetic Balance throughout all of the multidimensional body parts (physical, emotional, mental, and spiritual) of our consciousness. No other person can do this for us, we have to be willing to learn how by dedicating personal effort to achieve this for ourselves. Integrated Ascension is about achieving Energetic Balance in our multidimensional layers, therefore achieving Sacred Marriage between all of the layers and aspects of the self.

This principle is true for all types of bodies. Restoring Energetic Balance is the process, which brings improved health, vitality, abundance, intelligence and energetic flow to all things. We can think of an energetic body existing as a person, or in groups such as; communities, organizations, cities, counties, states, nations and entire planets. The principles governing Universal Laws of energetic balance will always apply and act accordingly in every layer of the body, whether it’s an individual person, group or planetary body. They are all interconnected and interdependent. We can consider this as intrinsic to the principles of energetic balance. This is part and parcel of the Krystal consciousness embodiment and the Cosmic Sovereign Law of One. In order to restore the natural order of biologically and spiritually Expanding Consciousness, we must learn to live in the principles of energetic balance. It does not matter how chaotic or hectic the environmental landscape is, we can achieve this inner balance even in the most despairing of circumstances.

The principles of energetic balance must include reconciling the pairs of opposites, the Gender Principles of masculine and feminine energies, which are aspects of creation. To return to energetic balance we must understand that Sacred Marriage between the gender principles exists within every living thing, and cannot be ignored or rejected. If we discard, abuse or ignore the principles of energetic balance, we create more disease, confusion, mutations, Miasma, interference, demonic influence and eventually death and annihilation. These energetic imbalances are manifested as the causal event behind all major problems plaguing humanity today, such as; war, disease, poverty, ignorance, discrimination, slavery and possession. These are all enslavement tools of the Archontic Deception Strategy to promote class wars between victims and victimizers to run rampant on the earth, spreading misery and disease.

To stop the vicious cycle of feeding the hatred that exists in the archetypes of the victim or the victimizer, we must find the courage and bravery to restore energetic balance within ourselves. Digging deep for the personal strength, asking help from God-Christ spirit every day, to prevail no matter what the circumstances. All change begins within the self. As each of us holds value for all life, while developing our self-worth and self-love, we are empowered to be a positive force of spiritual transcendence that Restores Energetic Balance. Love is the force that restores balance and harmony to all things.

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3085-white-or-clear-subtle-forces

Varför BLOCKERAR intelligentian LÖSNINGAR på mänsklighetens problem?

Original länk: LegeNet

Varför BLOCKERAR intelligentian LÖSNINGAR på mänsklighetens problem?  (T.ex. genom att låtsas inte se eller höra, att vägra erkänna innebörd. Genom att helt enkelt låtsas inte förstå samtidigt som den som förstår utmålas som felaktig, ond, o.s.v..)

Att jag alls år 2005 startade (alternativ, godkänd stavning) ”Intelligentsians blockering”  var för att jag ur djupet av mitt inre kände frustration över vad jag redan då såg.  Att människor SABOTERAR för varandra snarare än hjälper varandra.

Sedan dess har jag blivit helt klar över att det är en bortförklaring att orsaken härtill skulle vara inbördes strid om överlevnad kring begränsade resurser.  Hur vet jag det?  Jag vet det eftersom även begränsningarna är skapade genom BLOCKERING av lösningar som skulle lyfta bort begränsningarna.  (Gäller energi, mat och mycket annat.  Det är t.ex. desinformation att vetenskapen skulle ha motbevisat s.k. fri energi, för verkligheten är den motsatta vilket alla som vill veta lätt kan verifiera.)

Vad blir den naturliga följdfunderingen av ovanstående?  Ja, naturligtvis att det är människan som ”är problemet”.  Detta då det ju till synes är människan som blockerar lösningarna.  Och den naturliga lösningen på detta att det till synes är människan som ”är problemet” är naturligtvis att undanröja människan…

Nu blir det djupare och svårare att hänga med, men jag vill ändå berätta att min egen slutsats är att även detta är desinformation.  Fast på ett mycket mycket djupare plan.  Gnostikerna kallade dessa desinformationsagenter Archons, som jobbade på många olika plan inkl. drömplanet, ljusets änglar, mörkrets änglar, alltså ”gudar och demoner”.  I dag i så fall via allt det som inte erkänns men som ändå påverkar människor på alla nivåer av samhället.  Lasse Wilhelmson sa en gång till mig att ”De som tror att de är utvalda för viktig information är lättast att styra.” (2008-07-26.)  Det är sant, ingen är så lätt att styra som den som tror att den har tillgång till priviligierad information.

Jag tror inte att det är människorna som är problemet, utan att problemet är att människor inte har genomskådat hur de manipuleras på nivåer de inte ens föreställer sig existerar.

Därför tror jag intelligentian BLOCKERAR LÖSNINGAR på mänsklighetens problem.  FÖR ATT den är MANIPULERAD utan att själv inse det eller utan att den ens vill föreställa sig att det är möjligt att den är det.


Vänliga hälsningar,
LegeNet aka. Leif Erlingsson, med den holistiska detektivbyrånPublicerad från original på följande länk:  http://lege.net/medvetandeutveckling/varfoer-blockerar-intelligentian-loesningar.html
Urgent National Security and International Terrorism Alert

Urgent National Security and International Terrorism Alert

Se min kommentar på svenska längds ner

Tuesday, April 11, 2017
Original: http://nesaranews.blogspot.se/2017/04/urgent-national-security-and.html

Received from reader with request to provide this information to our readers. You may want to get involved and use this as a guide to send your own letters to the appropriate individuals for where you live, including Wash DC. Providing this information because we are personally aware of people who have been abused and victimized (murdered) by these weapons. This report is providing TRUE FACTS.

Urgent National Security and International Terrorism Alert

Dear Sir/Madam,
Please read the following notification carefully as it requires actions on your part and might have legal implications for you and your office in future.
I am writing to inform you of large-scale human rights violations and systematic physical attacks on the civilian population within all countries of the world using modern electromagnetic weapons and neuro-weapons, often in combination with non-consensual implants and covertly administered nanotechnology.

What makes these weapons particularly dangerous and devastating for societies is that they act covertly. Using the fact that electromagnetic waves propagate without being noticed by humans and can penetrate walls, these weapons can be used to destroy human life and permit the perpetrators to escape detection.

The systematic and clandestine nature of the crimes and their striking similarity around the world indicate that it is a global program run by the international military-intelligence complex committing premeditated mutilation, torture, systematic subjugation and a silent genocide of parts of the population. It amounts to crimes against humanity and a global death camp program.

I am writing to formally request that under you statutory duty to investigate crimes against humanity, protect the civilian population from acts of terrorism, communicate matters of national importance to your government and uphold human rights, or otherwise, you pass on this message to the relevant authorities and you yourself act within your means to ensure that all victim cases are investigated and that these large-scale criminal operations are shut down in your country by 1st June 2017.

The actions you take in response to this communication will be followed up over the coming months and, should it turn out that you chose to ignore this notification and your duties to act to stop these crimes and to support the victims, you might be charged with, for example, official misconduct, malfeasance in office, dereliction of duty, conspiracy, aiding and abetting crimes against humanity, high treason or your legal system’s equivalent of such offences. Should that be the case, you will be called to account and held liable in one of the upcoming court or tribunal cases for crimes against humanity.

The attacks on victims are launched from mobile directed energy weapon units as well as telecommunication infrastructure such as cell towers and satellite systems. This is an integrated weapons system that has been built up covertly around the world. The weapons system is now fully operational around the world and is destroying innocent victims’ life in the millions and is subverting nations covertly. Individual victims are hounded and tormented by the national surveillance networks, encircled by perpetrators at all times and systematically tortured and mutilated with electromagnetic as well as ultrasonic weapons in public as well as in their homes.

The assaults exploit the fact that beams from

electromagnetic weapons are silent, invisible and can penetrate the walls of buildings such that victims can be assaulted everywhere without leaving traces that lead back to the perpetrators. By these means, victims are effectively placed into individual concentration camps that are erected around them by the intelligence agencies, corrupted members of law enforcement and their network of criminal operatives.

This operation is accompanied by targeted slander campaigns, infiltration and subversion of every aspect of victims’ life, including their social circle, their family, their work place and especially their medical care. Operatives enter victims’ home clandestinely, damage property, sabotage computer equipment directly or remotely, poison food and run harassment campaigns to psychologically disintegrate the victims so that they are eventually driven to suicide or are murdered.

The electromagnetic and neuro-weapons have capabilities that transcend anything that the world has experienced in terms of weapons technology in the past. Due to their ability to attack and manipulate biological processes, inner organs and the human nervous system as well as neurological processes, these devices are the most dangerous weapons produced by mankind to date.

The effect on humans is devastating as the weapons can simulate many illnesses, cause pain and organ damage, brain damage, strokes, heart attacks and death. The most common form of harm through the use of these weapons is DNA damage and tumour formation and eventually cancer. DNA damage in the reproductive eggs of women alters the mitochondrial DNA and thus damages entire future generations. The operations of these weapon systems is therefore a threat to the future of humanity itself.

Another insidious aspect of these weapons is that they can be used to impair, alter and control human bodily functions, movement, behaviour and even thought processes often without the realisation of the victim. This can be used to subvert the functioning of every aspect of human endeavour from personal relationships, business endeavours, to democratic processes and the national security infrastructure of a nation.

Mobile directed energy weapons come in all sizes and have various capabilities. They are hidden by the perpetrators in adjacent properties, cars, drones, planes and even parts of the national infrastructure. Agents of the surveillance networks carry assault weapons in bags and rucksacks. This covert weapons system is fully integrated and centrally controlled. Victims who fled to other countries discovered that their assault protocol travels with them and is continued by the local surveillance and law enforcement system in whichever country they reside.

From what could be established from declassified documents, the organisational matrix of the assault teams follows the protocol used for the death squads run by the large intelligence agencies in, for example, Vietnam and South American countries. It is of paramount importance for national security to stop this terrorism and shut down the funding and the systems that enable its proliferation.

The weapons technology itself has largely been classified for a very long time. There are, however, countless publicly known cases from around the world where the weapons have been applied to individuals over many years with the intent to intimidate, torture, maim and murder. From the testimonies of those victims, many of whom have shared their plight online on blogs and through social media, publicly known patents and declassified documents, we know of the devastating effect of these weapons and the staggering scale of the crimes being committed around the world.

Please assist us in stopping this global silent Holocaust.

Yours sincerely,

Diary of my personal torture experiences is available at –
http://www.4shared.com/dir/21674443/75538860/sharing.html
OR
http://www.freedrive.com/folder/177784

OR
http://www.freedrive.com/folder/194162
PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION:-
Yours in the search for openness and respect for universal human rights
John Finch, 5/8 Kemp St, Thornbury, Vic 3071, Australia, TEL: 0424009627
EMAIL:
tijohnfinch@gmail.com,MCmailteam@gmail.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/john.finch.16547?ref=profile
GROUP FORUM: http://peacepink.ning.com/

Mina funderingar:

Den snabba utvecklingen av olika mobilnät förefaller mig som ett osynligt fängelse nät.

Till allmänheten serverar man positiva fördelar som ännu snabbare bredband och med 5 G ännu fler fördelar så som chippade matvaror och läkemedelsburkar eller övervakningsfördelar ur medicinsk synpunkt.

Tänk tvärt om istället. Mikrovågor är det tänkt ska dämpa din kropp så att du har svårt att minnas vem du är. Kroppen är omhuldat av dessa vågor både på ytan och inne i alla organ. Organ är kopplade till energikropp genom chakrasystemet som i sin tur är kopplade till dina organ. Det pågår en ständig kommunikation mellan dina tankar och känslor så att dina önskningar förverkligas. Tänk dig att strålningsteknik försöker skada din kropp så pass att denna kommunikation blir om inte omöjlig så åtminstone stark begränsad! En människa ska vara en träl helt enkelt.

Att vakna till andlighet betyder nämligen att vara fri. Här menar jag inte andligheten styrd av religioners förslavande program. Här menar jag andligheten som du har inom dig, som gör dig medveten om din odödlighet. Andlighet som gör dig medveten om att det är just du inklusive alla andra som har skapat ALLT! Andlighet som öppnar vägen till dig till din egen självmedvetenhet inte minst om att du skapar, rår på, påverkar hela din verklighet. Det är detta som makten vill förhindra för att inte förlora sin makt.

Därför detta rutnät av elektronik runt oss som du inte vet något om. Du vet inte vilka processorer är gömda i denna elektronik och vem som styr den.

Det positiva är att allt är energi, även strålning med sina illvilliga avsikter. Om du är centrerad i dig själv, om du har hittat det där som inte går att beskriva med ord så är tanken och avsiktens kraft starkare än alla försök till manipulation och då får dessa manipulativa försök ingen påverkan på dig. Om du ändrar det inre inom dig själv ändras det yttre runt dig. Detta vet den manipulativa makten och det är detta som den är rädd förr att du ska upptäcka.

Upptäcker du det inre så vet du att du inte kan bli arg eller ond på någon för det som pågår för att detta är vår kollektiva karma som vi en gång har skapat. Det är upp till dig personligen att föra in Ljuset till världen…   

Geomagnetism

 

March 2017

Geomagnetism 

Lisa Renee

 

 

 

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3082-geomagnetism

Utdrag:

Healing the Imbalances of Primal Forces

If we understand that these three forces are governors of the movement of energy and consciousness inside our body, we can use this model as an assessment tool, to help us heal, to help regain more health and balance. Our highest goal is to return to the top level and restore the neutral state of being so that we can exchange feedback loops directly with the God source or zero point field.

Generally, a person with imbalances of the negative polarity of black forces, must move into the positive polarity of yellow forces to dissolve the black substance that has accumulated in their body. We must recognize our pain and suffering and learn from it, by actually confronting it and knowing the reasons why the pain and blockage is there. This means we must move out of mental and emotional stagnation and into some level of self-motivation, physical action or goal which keeps us moving forward in some direction or on a schedule. The black substance attracts the shadow forms, spirit attachments and ghost entities, so this issue may also need to be addressed very specifically with people that are weighed down with black forces. Daily exercise and physical disciplines like martial arts, as well as goals for setting self-motivated actions can be very helpful for this group, because it breaks down these black forces. Many times these black forces are accumulated from past trauma, and we must break from the past patterns and shift, in order to bring new energies into our lives. To move out of the heavy burden of carrying these black forces, self-love, self-esteem and personal healing must be the main focus.

A person with imbalances of the positive polarity that has produced overstimulation and excess physical or mental activity, must move towards neutrality, stillness and holding the observer state of engaged detachment.  This transforms both black substance and yellow force accumulation in the body, into the pure white and clear forces of neutrality.  Because too much positive polarity generates the Service to Self level of consciousness, this group needs to transition from self-motivated actions to selfless service, such as dedicating to the Service to Others. In order to move past selfishness, we must depersonalize our problems and see the pain in others as a result of the entire human condition on the earth. To create more inner empty space, we surrender our personal disappointments and sorrows to be willing to look at ways we can be of service to the greater whole, helping to be a productive cause to solve the problems on the earth. Highly mentalized people that have problems with quieting their mind and finding inner stillness, may need more assistance with methods of psychological and emotional clearing. A cluttered and undisciplined mind makes the body restless. Through the study of negative ego functions and learning how to discipline the mind, while working with resolving inner conflicts, they may do better with visualization techniques before they can meditate. To move out of the selfish imbalances of the yellow forces, the healing of humanity and the earth must become the main focus.

Fortsätt läsa ”Geomagnetism”