Informationens manipulativa ansikten

Informationens manipulativa ansikten

Text: Ivan Björn

Att bevaka lögner är ett mycket kostsam företag vad beträffar den energi som behövs till att hålla lögnerna för sanningar och sanningar för lögner. Ingen kan övertyga mig om att denna apparat är en produkt av några giriga individer vid namn Rothschild eller Rockefeller eller ett resultat av Bilderbergsgruppens årliga möten. Någonstans har jag läst att om makten inte skulle vilja att vi vet om Bilderberggruppen så skulle vi inte veta det heller. Alla våra så kallade kunskaper om vilka som styr och vilka som får skulden för situationen i världen är bara skenmanövrar och de verkliga makthavare som står bakom detta skådespel kan få sig ett gott skratt för vår naivitet.

Jag har märkt klart och tydligt hur nyheter framställs till allmänheten. Först och främst upprepas nyheten ideligen under en viss period, sedan kan ”expertpaneler” diskutera nyheten om den är av betydelse. Någon som har en relevant information släpps aldrig in och om personen i frågan skulle få genomslag för sin åsikt så etiketteras personen snabbt som konspirationsteoretiker eller rasist eller med en annan etikett. Därefter följer diskreditering av personen och eventuellt förstörande av hans/hennes rykte. Om personen är mycket betydelsefull så finns som sista utgångsläge hotelser och slutligen berövande av den fysiska kroppen.

Fortsätt läsa ”Informationens manipulativa ansikten”

The masonic globalist sun-worshiping cult of NASA

The masonic globalist sun-worshiping cult of NASA

videons länk: https://youtu.be/g_F_WtxPStQ

Publicerades den 8 dec. 2015

Earth is not a spinning ball and nobody has ever landed on the Moon or gone into ”outer-space.” Most NASA astronauts and the leading heliocentrists for centuries have all been members of the same Freemasonic secret society, slowly and successfully duping and taking over the world.

Genetic Engineering

April 2017

Genetic Engineering

Lisa Renee

Dear Ascending Family,

The war over consciousness is bubbling to the surface, with more pieces being exposed to the light of day for those who are willing to see. This month we look at the over arching agendas to manipulate the environment, weather, the food supply, human DNA expression and higher consciousness, through Genetic Engineering. When we understand the potential of the 12 stranded DNA design during the ascension process, it is no wonder the NAA have been attempting to destroy it in everyway possible. This effort began to escalate after World War II with alien contact, and again in the 90’s when more of the Indigo and Crystal children started arriving in larger numbers. As we connect the dots between the multiple avenues used to control and manipulate human consciousness, we can see why a full disclosure event is needed. Until then it is up to each of us, to do our best to accurately assess the world of forces in our day-to-day lives, and to make informed and conscious decision about what we interact with.

The Controllers and the intelligence community have established an assortment of secret military programs that act in explicit cooperation to carry out the NAA objectives for bio-spiritual consciousness enslavement, through mind control and Genetic Engineering. These many covert operations are carried out against the public to gain access and control over human brain waves. Which intentionally shape brain cognition, thoughts and behavior, and to limit perception and intelligence quotient (IQ) in the masses, in order to harvest earth based genetics and continue to modify gene expression in humanity. In simpler terms, these hidden technologies are targeted to the public for the purpose of mind controlled gene expression. This is a type of Genetic Engineering that has been conducted through a variety of technological, medical and pharmacological experiments, hidden behind covert military backed operations that have been exploited by the Controllers since World War II. Many of these hidden military and bio-technology experiments such as Chemtrailing, Vaccinations and the production of GMO foods, are visibly seen in the outer world. Yet, many people are still not aware of the global enslavement agenda that includes controlling the genetic expression of the human population.

Genetic Engineering is also called genetic modification and is the direct manipulation of an organisms DNA using bio-technology and can potentially include a host of other methods, such as broadcasting ELF Signals to alter the brain waves. When most people think of genetic engineering, they believe it to be the process of manually adding new DNA to an organism….

Fortsätt läsa ”Genetic Engineering”

Varför BLOCKERAR intelligentian LÖSNINGAR på mänsklighetens problem?

Original länk: LegeNet

Varför BLOCKERAR intelligentian LÖSNINGAR på mänsklighetens problem?  (T.ex. genom att låtsas inte se eller höra, att vägra erkänna innebörd. Genom att helt enkelt låtsas inte förstå samtidigt som den som förstår utmålas som felaktig, ond, o.s.v..)

Att jag alls år 2005 startade (alternativ, godkänd stavning) ”Intelligentsians blockering”  var för att jag ur djupet av mitt inre kände frustration över vad jag redan då såg.  Att människor SABOTERAR för varandra snarare än hjälper varandra.

Sedan dess har jag blivit helt klar över att det är en bortförklaring att orsaken härtill skulle vara inbördes strid om överlevnad kring begränsade resurser.  Hur vet jag det?  Jag vet det eftersom även begränsningarna är skapade genom BLOCKERING av lösningar som skulle lyfta bort begränsningarna.  (Gäller energi, mat och mycket annat.  Det är t.ex. desinformation att vetenskapen skulle ha motbevisat s.k. fri energi, för verkligheten är den motsatta vilket alla som vill veta lätt kan verifiera.)

Vad blir den naturliga följdfunderingen av ovanstående?  Ja, naturligtvis att det är människan som ”är problemet”.  Detta då det ju till synes är människan som blockerar lösningarna.  Och den naturliga lösningen på detta att det till synes är människan som ”är problemet” är naturligtvis att undanröja människan…

Nu blir det djupare och svårare att hänga med, men jag vill ändå berätta att min egen slutsats är att även detta är desinformation.  Fast på ett mycket mycket djupare plan.  Gnostikerna kallade dessa desinformationsagenter Archons, som jobbade på många olika plan inkl. drömplanet, ljusets änglar, mörkrets änglar, alltså ”gudar och demoner”.  I dag i så fall via allt det som inte erkänns men som ändå påverkar människor på alla nivåer av samhället.  Lasse Wilhelmson sa en gång till mig att ”De som tror att de är utvalda för viktig information är lättast att styra.” (2008-07-26.)  Det är sant, ingen är så lätt att styra som den som tror att den har tillgång till priviligierad information.

Jag tror inte att det är människorna som är problemet, utan att problemet är att människor inte har genomskådat hur de manipuleras på nivåer de inte ens föreställer sig existerar.

Därför tror jag intelligentian BLOCKERAR LÖSNINGAR på mänsklighetens problem.  FÖR ATT den är MANIPULERAD utan att själv inse det eller utan att den ens vill föreställa sig att det är möjligt att den är det.


Vänliga hälsningar,
LegeNet aka. Leif Erlingsson, med den holistiska detektivbyrånPublicerad från original på följande länk:  http://lege.net/medvetandeutveckling/varfoer-blockerar-intelligentian-loesningar.html
GMO

Allt är energi, allt strålar ut energi. Allt synlig har en ”osynlig” energiförlaga.

GMO

På energinivå är GMO ett vapen som attackerar vårt DNA med genetisk manipulerade organismer, alltså GMO. Mat som vi äter har en hel rad vibrationsnivåer likaså som en människa eller vilken sak som helst. Vi ser bara den materiella nivå där man inte kan känna skillnad eller effekter av GMO så bra. Men genetisk manipulerade förlagor av växter och djur som vi i vår perversitet äter för in i vår energi – förlaga, skadliga program. Det är osynliga genetiska fibrer på förlaga nivå. Därför har varit läran om förlagor på vår planet likviderad. Nu kommer den i form av Epigenetik (https://sv.wikipedia.org/wiki/Epigenetik)* som påverkar genetisk kod. Här handlar det om att man inte förändrar DNA med direkta metoder men istället förändrar man DNA med vanliga låg molekylära ämnen som i cellernas omgivning reglerar sin aktivitet på samma sätt som DNA kod gör. Det är mycket enklare att förändra DNA med dessa små reglerande föreningar än att direkt förändra DNA.

 

Denna inverkan kan man mildra med örter, mat, fasta, psykosomatisk, självbehärskning, rätt tankesätt, känsla och meditationer. Varje vår mental – emotionell tillstånd är sänd till vår kemiska bild i vårt fysiska tillstånd.

 

Översatt från boken Amenti 2 – tjeckisk översättning sidan 139

 

* Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Epigenetiken handlar om hur DNA läses av och hur DNA uttrycks.[1][2] Cellens tillstånd i detta hänseende – det vill säga dess epigenom – kan leda till att generna omprogrammeras och därför uttrycks annorlunda än vad DNA:t signalerar. Epigenomets signaler kan med andra ord överrösta det DNA som ärvts från föräldrarna. Epigenomet påverkas av den yttre miljön (dietgifterhormoner, med mera).[3]

Prefixet epi kommer av grekiskans επί vilket betyder ”på”, och syftar till att förändringarna sker utanför själva DNA-sekvensen.

I flercelliga organismer utvecklas flera olika celltyper som ger upphov till olika vävnader och organ. Denna differentiering till olika celltyper sker genom att gener stängs av eller sätts på. När en differentierad cell sedan delar sig, bibehålls genuttrycket i dottercellerna, så kallad epigenetisk nedärvning. Epigenetiska mekanismer påverkas av faktorer såsom ålder, kemikalier, droger och diet.

Läs även:  Forskare varnar för kemikalier – Lobbyister förnekar hälsorisker – Allmänheten behöver kunskap

 

 

Urgent National Security and International Terrorism Alert

Urgent National Security and International Terrorism Alert

Se min kommentar på svenska längds ner

Tuesday, April 11, 2017
Original: http://nesaranews.blogspot.se/2017/04/urgent-national-security-and.html

Received from reader with request to provide this information to our readers. You may want to get involved and use this as a guide to send your own letters to the appropriate individuals for where you live, including Wash DC. Providing this information because we are personally aware of people who have been abused and victimized (murdered) by these weapons. This report is providing TRUE FACTS.

Urgent National Security and International Terrorism Alert

Dear Sir/Madam,
Please read the following notification carefully as it requires actions on your part and might have legal implications for you and your office in future.
I am writing to inform you of large-scale human rights violations and systematic physical attacks on the civilian population within all countries of the world using modern electromagnetic weapons and neuro-weapons, often in combination with non-consensual implants and covertly administered nanotechnology.

What makes these weapons particularly dangerous and devastating for societies is that they act covertly. Using the fact that electromagnetic waves propagate without being noticed by humans and can penetrate walls, these weapons can be used to destroy human life and permit the perpetrators to escape detection.

The systematic and clandestine nature of the crimes and their striking similarity around the world indicate that it is a global program run by the international military-intelligence complex committing premeditated mutilation, torture, systematic subjugation and a silent genocide of parts of the population. It amounts to crimes against humanity and a global death camp program.

I am writing to formally request that under you statutory duty to investigate crimes against humanity, protect the civilian population from acts of terrorism, communicate matters of national importance to your government and uphold human rights, or otherwise, you pass on this message to the relevant authorities and you yourself act within your means to ensure that all victim cases are investigated and that these large-scale criminal operations are shut down in your country by 1st June 2017.

The actions you take in response to this communication will be followed up over the coming months and, should it turn out that you chose to ignore this notification and your duties to act to stop these crimes and to support the victims, you might be charged with, for example, official misconduct, malfeasance in office, dereliction of duty, conspiracy, aiding and abetting crimes against humanity, high treason or your legal system’s equivalent of such offences. Should that be the case, you will be called to account and held liable in one of the upcoming court or tribunal cases for crimes against humanity.

The attacks on victims are launched from mobile directed energy weapon units as well as telecommunication infrastructure such as cell towers and satellite systems. This is an integrated weapons system that has been built up covertly around the world. The weapons system is now fully operational around the world and is destroying innocent victims’ life in the millions and is subverting nations covertly. Individual victims are hounded and tormented by the national surveillance networks, encircled by perpetrators at all times and systematically tortured and mutilated with electromagnetic as well as ultrasonic weapons in public as well as in their homes.

The assaults exploit the fact that beams from

electromagnetic weapons are silent, invisible and can penetrate the walls of buildings such that victims can be assaulted everywhere without leaving traces that lead back to the perpetrators. By these means, victims are effectively placed into individual concentration camps that are erected around them by the intelligence agencies, corrupted members of law enforcement and their network of criminal operatives.

This operation is accompanied by targeted slander campaigns, infiltration and subversion of every aspect of victims’ life, including their social circle, their family, their work place and especially their medical care. Operatives enter victims’ home clandestinely, damage property, sabotage computer equipment directly or remotely, poison food and run harassment campaigns to psychologically disintegrate the victims so that they are eventually driven to suicide or are murdered.

The electromagnetic and neuro-weapons have capabilities that transcend anything that the world has experienced in terms of weapons technology in the past. Due to their ability to attack and manipulate biological processes, inner organs and the human nervous system as well as neurological processes, these devices are the most dangerous weapons produced by mankind to date.

The effect on humans is devastating as the weapons can simulate many illnesses, cause pain and organ damage, brain damage, strokes, heart attacks and death. The most common form of harm through the use of these weapons is DNA damage and tumour formation and eventually cancer. DNA damage in the reproductive eggs of women alters the mitochondrial DNA and thus damages entire future generations. The operations of these weapon systems is therefore a threat to the future of humanity itself.

Another insidious aspect of these weapons is that they can be used to impair, alter and control human bodily functions, movement, behaviour and even thought processes often without the realisation of the victim. This can be used to subvert the functioning of every aspect of human endeavour from personal relationships, business endeavours, to democratic processes and the national security infrastructure of a nation.

Mobile directed energy weapons come in all sizes and have various capabilities. They are hidden by the perpetrators in adjacent properties, cars, drones, planes and even parts of the national infrastructure. Agents of the surveillance networks carry assault weapons in bags and rucksacks. This covert weapons system is fully integrated and centrally controlled. Victims who fled to other countries discovered that their assault protocol travels with them and is continued by the local surveillance and law enforcement system in whichever country they reside.

From what could be established from declassified documents, the organisational matrix of the assault teams follows the protocol used for the death squads run by the large intelligence agencies in, for example, Vietnam and South American countries. It is of paramount importance for national security to stop this terrorism and shut down the funding and the systems that enable its proliferation.

The weapons technology itself has largely been classified for a very long time. There are, however, countless publicly known cases from around the world where the weapons have been applied to individuals over many years with the intent to intimidate, torture, maim and murder. From the testimonies of those victims, many of whom have shared their plight online on blogs and through social media, publicly known patents and declassified documents, we know of the devastating effect of these weapons and the staggering scale of the crimes being committed around the world.

Please assist us in stopping this global silent Holocaust.

Yours sincerely,

Diary of my personal torture experiences is available at –
http://www.4shared.com/dir/21674443/75538860/sharing.html
OR
http://www.freedrive.com/folder/177784

OR
http://www.freedrive.com/folder/194162
PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION:-
Yours in the search for openness and respect for universal human rights
John Finch, 5/8 Kemp St, Thornbury, Vic 3071, Australia, TEL: 0424009627
EMAIL:
tijohnfinch@gmail.com,MCmailteam@gmail.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/john.finch.16547?ref=profile
GROUP FORUM: http://peacepink.ning.com/

Mina funderingar:

Den snabba utvecklingen av olika mobilnät förefaller mig som ett osynligt fängelse nät.

Till allmänheten serverar man positiva fördelar som ännu snabbare bredband och med 5 G ännu fler fördelar så som chippade matvaror och läkemedelsburkar eller övervakningsfördelar ur medicinsk synpunkt.

Tänk tvärt om istället. Mikrovågor är det tänkt ska dämpa din kropp så att du har svårt att minnas vem du är. Kroppen är omhuldat av dessa vågor både på ytan och inne i alla organ. Organ är kopplade till energikropp genom chakrasystemet som i sin tur är kopplade till dina organ. Det pågår en ständig kommunikation mellan dina tankar och känslor så att dina önskningar förverkligas. Tänk dig att strålningsteknik försöker skada din kropp så pass att denna kommunikation blir om inte omöjlig så åtminstone stark begränsad! En människa ska vara en träl helt enkelt.

Att vakna till andlighet betyder nämligen att vara fri. Här menar jag inte andligheten styrd av religioners förslavande program. Här menar jag andligheten som du har inom dig, som gör dig medveten om din odödlighet. Andlighet som gör dig medveten om att det är just du inklusive alla andra som har skapat ALLT! Andlighet som öppnar vägen till dig till din egen självmedvetenhet inte minst om att du skapar, rår på, påverkar hela din verklighet. Det är detta som makten vill förhindra för att inte förlora sin makt.

Därför detta rutnät av elektronik runt oss som du inte vet något om. Du vet inte vilka processorer är gömda i denna elektronik och vem som styr den.

Det positiva är att allt är energi, även strålning med sina illvilliga avsikter. Om du är centrerad i dig själv, om du har hittat det där som inte går att beskriva med ord så är tanken och avsiktens kraft starkare än alla försök till manipulation och då får dessa manipulativa försök ingen påverkan på dig. Om du ändrar det inre inom dig själv ändras det yttre runt dig. Detta vet den manipulativa makten och det är detta som den är rädd förr att du ska upptäcka.

Upptäcker du det inre så vet du att du inte kan bli arg eller ond på någon för det som pågår för att detta är vår kollektiva karma som vi en gång har skapat. Det är upp till dig personligen att föra in Ljuset till världen…   

Geomagnetism

 

March 2017

Geomagnetism 

Lisa Renee

 

 

 

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3082-geomagnetism

Utdrag:

Healing the Imbalances of Primal Forces

If we understand that these three forces are governors of the movement of energy and consciousness inside our body, we can use this model as an assessment tool, to help us heal, to help regain more health and balance. Our highest goal is to return to the top level and restore the neutral state of being so that we can exchange feedback loops directly with the God source or zero point field.

Generally, a person with imbalances of the negative polarity of black forces, must move into the positive polarity of yellow forces to dissolve the black substance that has accumulated in their body. We must recognize our pain and suffering and learn from it, by actually confronting it and knowing the reasons why the pain and blockage is there. This means we must move out of mental and emotional stagnation and into some level of self-motivation, physical action or goal which keeps us moving forward in some direction or on a schedule. The black substance attracts the shadow forms, spirit attachments and ghost entities, so this issue may also need to be addressed very specifically with people that are weighed down with black forces. Daily exercise and physical disciplines like martial arts, as well as goals for setting self-motivated actions can be very helpful for this group, because it breaks down these black forces. Many times these black forces are accumulated from past trauma, and we must break from the past patterns and shift, in order to bring new energies into our lives. To move out of the heavy burden of carrying these black forces, self-love, self-esteem and personal healing must be the main focus.

A person with imbalances of the positive polarity that has produced overstimulation and excess physical or mental activity, must move towards neutrality, stillness and holding the observer state of engaged detachment.  This transforms both black substance and yellow force accumulation in the body, into the pure white and clear forces of neutrality.  Because too much positive polarity generates the Service to Self level of consciousness, this group needs to transition from self-motivated actions to selfless service, such as dedicating to the Service to Others. In order to move past selfishness, we must depersonalize our problems and see the pain in others as a result of the entire human condition on the earth. To create more inner empty space, we surrender our personal disappointments and sorrows to be willing to look at ways we can be of service to the greater whole, helping to be a productive cause to solve the problems on the earth. Highly mentalized people that have problems with quieting their mind and finding inner stillness, may need more assistance with methods of psychological and emotional clearing. A cluttered and undisciplined mind makes the body restless. Through the study of negative ego functions and learning how to discipline the mind, while working with resolving inner conflicts, they may do better with visualization techniques before they can meditate. To move out of the selfish imbalances of the yellow forces, the healing of humanity and the earth must become the main focus.

Fortsätt läsa ”Geomagnetism”

Att skydda sig mot personangrepp med skalärvapen

Att skydda sig mot personangrepp med skalärvapen.

Text: Ivan Björn
 
Bilden från vaken.se

På denna länk kan du läsa om vad man kan använda skalärvapen till. Här ska jag försöka redogöra för hur man ska skydda sig när man är anfallen som person med dessa starka vapen. 

Här nedanför följer en anvisning i punkter:
  1. När du är anfallen får du absolut inte vara rädd!
  2. Stråla ut Kärlek 
  3. Dra dig tillbaka från formen till formlöshet
  4. I formlösheten har du eliminerat energin som vill skada dig
  5. Följ sedan skalärenergin till dess källa
  6. Utstråla kärlek mot förövarna
(Att bygga på med punkt 5 och 6 är ett frivilligt alternativ)
Bilden från abundanthope.net

För att förstå ovanstående måste vi förstå vissa energi principer. Princip ett: ALLT ÄR VILLKORSLÖS KÄRLEK. Princip två: Vi har frivilligt skapat denna illusion av begränsning och lidande för att förstå vad kärleken egentligen är. 


Princip tre: Du har fri vilja att dra dig undan från denna lek när som helst och återvända till Källan. (Du drar dig undan genom att rikta en klar avsikt mot din önskan. Du riktar din uppmärksamhet och energi mot det du önskar och vill uppnå.)


Princip fyra: Vi har frivilligt kommit överens om att plocka ihop det vi egentligen Är och manifestera det. D.V.S. vår Gudomlighet och den Villkorslösa Kärleken.

Det finns i grunden bara två saker att välja emellan och bygga sitt liv på


1 Kärlek 


2 Rädsla
Allt som existerar är energi.

Stewart Swerdlow om sinneskontroll Del 10/10

Texten bearbetad och översatt från slovakiska av Ivan Björn

Det har också funnits en Dr. George Estabrooks som har använd sig av hypnos på Colgate Universitet som en form av sinneskontroll för att begränsa populationen. M.a.o. lärde han ut medicinska proffs att lägga in förslag i patienter under hypnos så att man kan se vilka resultat detta ger. Han förstod att detta var en av vägarna till minskad population för att när människor uppsöker en läkare eller psykiater och blir hypnotiserade skulle det vara lättare att ha en eftergivlig population.   

(1:17:41)
 
Denna tanke har utvecklats långt innan radio och tv blev populära, därför har det inte varit speciellt utbredd. År 1947 har läkare Walkins framkallat ett kriminellt beteende hos sina patienter med hjälp av hypnotiska förslag. Med andra ord alla som tror om sig själva att de är tysta, fredsälskande patienter kommer efter besöket hos Walkin att förvandlas till en våldsbenägen och kriminell person. 
Hur är detta möjligt? Därför att ni alla är kapabla till ALLT. Inom er är det en bred skala av möjligheter. Inte alla dessa möjligheter är utvecklade, men en bra tränat hypnotisör kan träda in i ert sinne och framkalla allt som har varit förtryckt och det ni benämner som negativt i ert inre. Han kommer att förverkliga detta som en operativ del av er personlighet. De kan inte göra något som inte finns i ert mönster och det spelar ingen roll om det ligger medvetet eller omedvetet. De kan förvandla er till vad som helst med rätt kontroll och med den rätta mallen (mönstret). Detta finns inom ramen av komplicerad vetenskap och detta har utvecklats som profession under tusentals år. Det är därför som de kan skapa programmering som i sin tur skapar en förändrad människa som gör det som de vill att hon ska göra.    
Ni kan göra något mot någon utan att ni är medvetna om det med ert förändrade personlighet, m.a.o. personlighet nr. 2 kan vara medveten om det. 
(1:20:01) Personlighet 1 inom er behöver inte ha en minsta aning om att personlighet nummer 2 inom er existerar så länge som ni inte gör en avprogrammering. 
 
Dr. Wilhelm Reich (1920 – 1956) blev mördad. Det var han som informerade om orgone energi. Det är en energi som finns runt kroppen och i atmosfären och denna energi är hela tiden tillgänglig för healing eller minneskontroll. Det mesta av hans arbete är inte tillgängligt för allmänheten. På sista tiden har det kommit ut böcker om hans arbete men dessa ger bara fragment av hans egentliga arbete. I USA är denna bok förbjuden (1:21:23). Det finns i den minneskontroll och programmering med hjälp av sexualitet. Här utnyttjar man energin från den sexuella delen av kroppen och denna energi är omfördelat till sinnet. Min egen åsikt är att Dr. Wilhelm Reich försökte nyttja dessa kunskaper till människors nytta. Hans arbete har varit utnyttjad av regeringen mot människor efter att han har kommit hit efter kriget och när han jobbade i Federal center i Pennsylvania har han gått bort på ett mystiskt sätt. Han har varit under illuminaternas kontroll. Man är alltid under kontroll som vetenskapsman när man upptäcker något storartad. Då får man antigen inte jobba alls, eller så måste man jobba för makten. En sådan människa måste välja. (1:22:52) Antigen stoppar de ens egen livsarbete eller så fortsätter man för att se vad det blir av det. Dr. Wilhelm har tydligen gått över sina befogenheter och då blev han eliminerad! Allt hans arbete hade de beslagtagit. Han har varit till lags trotts att han visste vad de använder dessa kunskaper till. Han hade familj och makten visste hur de skulle utnyttja honom. 
Nu får ni det viktigaste namnet som ni borde lägga på minnet. Dr. Euron Camerom från Kanada har lagd grunden åren 1940 till 1950 för Monarch programmering. Han kom ursprungligen från Skottland och flyttade till Quebec och Ontario där han arbetade på mentala sjukhus där han genomförde intensiva elektrochocker på patienter och höll dem i schack. På konstgjort väg har han framkallat sömn eller sömnlöshet tills sinnet omvandlades till något annat. Han har uttryckligen brutit och styckat människans personlighet. (1:25:04) Hans arbete i Kanada  har varit framgångsrikt och sedan har den varit importerad till USA och därför blev jämte tusen andra Candy Jones skapad. I detta rum kan det också finnas Monarch människor. Dr. Euron Cameron har varit känt för sin brutalitet mot patienterna.
  
Dr. Albert Hoffman arbetade i Basel i Schweiz på Sandos laboratorium. Han experimenterade med musik och han utvecklade där LSD år 1948. Han har grundat Hoffman – La Roche laboratorium. År 1953 har CIA köpt hundra millioner kapslar LSD från honom. CIA sa att detta köptes för experiment ändamål. Dessa experiment bestod av militäranställda under CIA och allmänheten och detta utfördes utan deras tillåtelse. 
Det finns en bra känt fall från New York där en CIA agent hoppade ut från fönster. För inte så länge sen har hans familj anklagad regeringen och hans barn fick förlikning i domstol. Vid obduktion har det visat sig att hans skalle har varit bruten innan han ”hoppade ut ur fönstret”, vilket betyder att han blev först dödat på rummet och utslängd genom fönster. Det skulle se ut som självmord. Har detta hänt p.g.a. LSD kapslar som man använde på den tiden?
Under dessa år har det hänt även andra saker inte så långt från Pennsylvania och New York City. Där har regeringen sprid virus, bakterier och narkotika för att se var det ska bryta ut och vilka riktningar det tar. De av er som har färdats på Pennsylvanias motorväg som har fem tunnlar som går genom fjällen. Där har regeringen på tacksägelse dagen år 1955 spridit genom att spraya influensavirus som de själva tillverkade (framodlade).  Sedan observerade de vart det tog vägen och vem som blev sjuk. 
En liknande sak hände i staden Winnipeg i distrikt Manitoba i Kanada som kostade några millioner dollar. (1:29:24) Där har de spritt bakterier över staden med hjälp av flygplan för att se hur det påverkar populationen. Kommunchefen gav sitt tillstånd.
De har även spridit radioaktivt material i metros underjordiska system i New York åren 1950 – 1960 för att iaktta vad som händer. De sa inte till någon att detta har genomförts. För inte så länge sen har det läckt ut i en liten omfattning.
 
Det har även kommit ut att de har gett sprutor med sjukdomar till sjömän på 60 talet så att de kan iaktta vad som händer och människor har dött. (1:30:16) Det hade inget att göra med sjukdom från Nilen (WND). Det hade att göra med mikroplasma som är varken en bakterie eller ett virus. Det är mycket mindre och man måste ha en specialutrustning för att kunna följa detta. Det är en tredje kategori av infektioner och för inte så länge sen har den varit avslöjad och är orsak till fibromyalgi. Läkarna har för inte så länge sen hävdat att fibromyalgi är en mental störning. I själva verket förorsakas fibromyalgi av mikroplasma. WDN existerar inte utanför Nilens dal och det är orsaken till varför de kallar den så. De rör sig från Ohio, Louisiana i riktning mot väst tills allt är täckt med sjukdomar som de framodlar för att minska vissa segment av populationen. 
 

— Slut —

Från början

Stewart Swerdlow om sinneskontroll Del 9/10

Texten bearbetad och översatt från slovakiska av Ivan Björn

Hur många av er har hört talas om en dam som heter ”Candy Jones”? 

 
Vem av er känner till hennes öde? Hennes riktiga namn är Jessica Vicax. Och hennes händelser börjar i slutet på 40 talet och går ända till 60 talet. Hon har varit en av de första programmerade sexslavar för maktens (regeringens) behov. De använde sig av henne i New York, Kalifornien, Asien och t.o.m. i Europa. Candy Jones var namnet för hennes andra personlighet. Hennes riktiga namn är Jessica Vicax Hon har varit modell och till slut öppnade hon en modellagentur på Manhattan. 
Ofta har hon fått en försändelse i sin brevlåda som bestod av hampa och så fort hon öppnade den förvandlades hon till Candy Jones. I själva verket har hon varit en kvinna som poserade i lättare kläder på 40 talet under kriget. Många av armadens personal hade upphängda plakat av henne i sina kontor. Hon har varit den första kända kvinna i USA som har varit utnyttjad på detta sätt. Detta blev känt till slut som Monarch programmering. 
Hon försökte begå självmord många gånger dock utan framgång. Hon absorberade många terrarier. Hon kände många kända personer som har utnyttjad henne. Hon har varit prototyp för program Monarch – sex-slav. 
 
Även om i detta program finns mestadels kvinnor så finns det i den även män även om det inte är så vanligt. Hennes programmering använde sig mycket av hypnosen. Dessa personer har upplevt många chocktillstånd då deras person gjorde övergång från den manipulerade tillstånd till sitt naturliga tillstånd. I detta chocktillstånd kunde de lägga en cigarett på deras kropp utan att de kände något. De har tagit även andra vassa föremål med vilka de tryckte mot deras hud utan att de kände något och utan reaktion. De har tagit ut det vassa föremålet och det fanns inget sår. Sen har de vänd tillbaka dem till sin vanliga personlighet och denna personlighet kom inte ihåg någonting som hände innan. Därför uppstod inga sår, för att sinnet svarar på det som kroppen kommer ihåg – vilket i detta fall betyder inga sår!
Detta är ett sätt hur ni kan vara programmerad på ett brutalt sätt, men ni behöver inte ha några spår på kroppen av det. Därför att när ni är förändrade till en alternativ personlighet, som inte minns och inte har erfarenheter då kommer kroppen att inte visa (manifestera) ett sådan erfarenhet. Kommer ni ihåg vad vi har lärt oss om ett hyperrymden språk och helande tekniker? Kroppen gör det som sinnet säger till den. 
Kroppen ljuger inte. När kroppen inte minns en händelse så existerar inte heller några bevis för händelsen. Celler minns den som kontrollerar. Den som behärskar genetik i nutid, det är det som manifesterar sig. Detta innefattar personliga delar, eller förändringar inom ramen av samma person, som har varit på operation, som hade allergi eller varit mentalt sjuka och när de är i en alternativ tillstånd då kommer inte deras sjukdomar att manifestera sig. Därför att då är de en annan personlighet. I själva verket är det mångfaldig störning av personligheten. Det existerar många former MPD – mångfaldigad personlig störning. Vissa störningar är programmerade, vissa är naturliga och vissa är något annat. Vi pratar om energi… ”cellminne”.. i dessa fall är det en främmande cellminne och det kommer inte från kroppen av den givna personen. Det är skillnaden. Vi pratar om förändringar inom ramen av samma kropp, samma celler, där ni dock tar andra celler från en annan kropp och lägger till den givna personens kropp, men det är en annan historia. Detta handlar om energetik (kroppens energibanor). (1:08:42)
Mengele har varit förflyttad till detta land under projektet Paperclip så att han kan fortsätta i sitt arbete. Dr. Mengele har varit känd här som Dr. Green. Ibland har han varit känd även som Dr. Green Bird. Han arbetade för FN och sedan för CIA. Han arbetar i dessa projekt i Kanada, Latin Amerika i synnerhet i Argentina, Paraguay och Brasilien. Dessa länder är ett gigantiskt laboratorium där man praktiserar sinnes kontroll och genetisk manipulation. 

 

Mengele försökte använda i Syd Amerika en viss ras av människor och förvandla deras genetik till programmerbart. 
Han intresserade sig för att omvandla burna ögon till blåa och mörkt hår till blond hår. Han arbetade mycket med indianer från Amazonas och ursprungsbefolkningar i Paraguay och Argentina. Det har producerats en filmdokumentär på 70 talet om det, som jag tror heter: ”Pojkarna från Brasilien”. Boken och filmen grundades på doktor Mengeles arbete. Han har skapat ett program som han började med redan i Tyskland. Han förändrade befruktade foster genetiskt på ett konstgjort sätt och sedan adopterade han bort dem till utvalda människor som uppfostrade dem. 
Specifikt har han gjort detta i USA och Skandinavien. Han letade efter givare som var kapabla att bära barnet och detta barn var placerad i en familj som var en del av programmet.
Programmet kallades Lebensborn program och började i Tyskland och sedan fortsatte den i USA. Många barn har varit placerade i Pennsylvania, New York, Minnesota, Wisconsin, Nebraska och Kalifornien.
De har varit placerade hos familjer med rötter från Tyskland, Österrike och t.o.m. Östeuropa. Många barn som har varit födda i Storbritannien har varit placerade i Skandinavien i Norge och i synnerhet i Sverige. Dessa barn har varit som fröet som har vuxit upp och nu kontrollerar vissa saker. Detta har pågått i huvudsak mellan åren 1945 till 1970. De utnyttjar många föräldralösa och agenturer för adoption i synnerhet i södra delen av USA där de i själva verket själ och köper barn och sedan transporteras de bort. I synnerhet har detta pågått i Texas och Tensy. Detta projekt pågår inte längre eftersom de kan klona idag precis vad de vill. Teknologin har utvecklats sen 1970. Ni borde veta att kloning är ingen nyhet. Första klonade varelse har existerat reda 1927 i Tyskland och i USA i Massachusetts i MIT år 1967. Det var fortsättning på det tyska experimentet.