Att Leva på Ljus

Att Leva på Ljus

 
Text: Ivan Björn
Bilder utom den första är ur Allergro film, gjord av P.A. Straubinger med titel  ”Am Anfang War Das LICHT”
Ljus, Prana, Chi, eller Ande som kristna kallar denna energi har många namn i olika kulturer.
Egentligen är huvudrubrik att Leva på Ljus missvisande om man tänker i definitiva termer. D.v.s. att vissa äter inte vilket inte är sant. Alla människor äter, även de som lever enbart på Ljus. Mat är nämligen Ljus – energi, vissa tar till sig denna energi enbart genom Ljuset, medan andra äter mat som lagrar Ljus.
Poängen med att vara medveten om att man inte behöver stoppa i sig fysisk föda för att Leva är att man inte behöver vara rädd. Denna vetskap ger en enorm frihet för människan. I världen finns det 40 000 människor som är betarianer. D.v.s. att dessa människor lever på ett eller annat sätt i huvudsak av Ljus (Prana) eller enbart av Ljus. 

Livet på andra sidan

Text: Ivan Björn
Nu läser jag boken av Sylvia Browne.
Hon är medium sen födseln så som hennes förfäder har varit i generationer innan. Ibland när jag läser denna bok undrar jag om det är en nackdel eller fördel att födas som medium. Hon har studerat religioner noga och läst alla biblar och böcker som finns tillgängliga. Hon hade regression med tusentals klienter och på basis av dessa och sin egen forskning har hon dragit slutsatser av hur det är på andra sidan. 
 
Så länge som hon är inriktad på att beskriva klienternas upplevelser finns det inget att invända. När hon ger sig in på beskrivning i kapitel tre av de tre olika ställen som en själ kan hamna i blir beskrivningen färgad av hennes kristna uppfostran och samtal med präster. 
Sylvia Browne menar att själen har tre platser som den kan hamna i.
 
Om den går genom den vänstra porten så hamnar den i en mörk ogästvänlig plats där tillvaro av Gud saknas och denna plats benämner hon som helvete, men man befinner sig här inte länge, och som mörk själ återvänder man genast till jorden där inget ont anande kvinna föder denna mörka själ. (Min fråga blir genast, vad har denna kvinna gjort för att behöva föda en så mörk själ? Vad har mänskligheten gjort för att dessa mörka själar föds om och om igen för att plåga oss andra? Här håller jag inte med hennes beskrivning, för att det kan inte finnas en plats där Gud inte finns för att utan Gud existerar det inget. Och vad skulle Guden ha av att skicka en mörk själ till en plats som Gud inte skapade? Är de mörka själar som t.ex. makthavare som förtrycker oss ett resultat av vårt eget skapande och vår välvilja att ta till vapen och gå ut i krig? Om svaret är ja då är inte den mörka själen eller någon annan mer skyldig eller oskyldig än vi ALLA andra.)

Primary Water Institute

”The water cycle describes the existence and movement of water on, in, and above the Earth. Where does all the Earth’s water come from? Primordial Earth was an incandescent globe made from magma, but all magmas contain water. Water set free by magma began to cool down the Earth’s atmosphere, until it could stay on the surface as a liquid. Volcanic activity kept and still keeps introducing water in the atmosphere, thus increasing the surface-and-ground water volume of the Earth.” http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclehi.htm

Hört frasen det “blå guldet” om vatten?

Precis som med det “svarta guldet”, olja, så kommer inte heller färskvatten att någonsin bli en bristvara.
Bortsett från förhållandet att jordens yta till 70% är täckt i vatten, vilket enkelt kan destilleras, är det nu känt att färskvatten (i likhet med olja) kontinuerligt skapas i jordens inre.
Nu har läsaren inte bara förklaringen till hur världshaven kom till, utan också hur oaser uppstår mitt i öknar.
Vattnet kommer ifrån jordens inre och processen kallas för “primary water.”

Primary Water EXPLAINED – Why We DO NOT Have a Water Shortage

videons länk: https://youtu.be/AUaPleXoK8E

engelska

Automatöversatt från länken ovan:

Primära vatten, den ursprungliga källan till våra hav, skapas fortfarande av geologiska krafter. Att vatten, vanligtvis i drickbar form, kommer till jordens yta på tusentals ställen, några väl kända liksom Jericho och Bahrain där det har lämnat dricksvatten för tusentals människor i tusentals år. Det fins i djupet av brunnar över hela världen. Hundratals hus på Maine klippiga stränder få sitt friska vatten från brunnar som borras på strandlinjen i graniten. Copenhagen får allt sitt vatten från några brunnar. I norra Europa finns vatten som kan utnyttjas från brunnar som inte är beroende grundvattens nivåer. Kännetecknande för nya eller primära, vattenkällor och brunnar är att de ger vatten vid konstant temperatur och flöde.

Men denna världsomspännande källa ”nya vatten” har ignorerats av geologer och lekmän i de flesta länder inklusive USA. De fingo att alla dricksvatten kommer från ”vattencykeln” som bara återvinner vatten redan på ytan av vår jord.

Fri Energi, Orgon, kan mätas med våg

Nu har en tysk forskare, Dr. Klaus Volkamer, återupplivat en 100 år gammal idé (från bl.a. Rudolf Steiner) att mäta denna fria livsenergi med en mycket känslig våg. Han hade lagt frön från krasse i två slutna glaskolvar och låtit den växa bara i den ena. När den började växa blev kolven tyngre och när krassen hade dött, återkom den gamla, lägre vikten. Andra har vägt döende personer och efter döden, blev de ett tjugotal gram lättare, se filmen 21 gram. Volkamer har även vägt sovande människor. Under djupsömnen blev de upp till 400 gram lättare, då den finstoftiga eterkroppen glider ur vår kropp och beger sig på resande fot. När vi vaknar kommer den tillbaks och vi återfår vår tidigare vikt.
Dr. Volkamers mätningar med mycket finkänsliga vågor bevisar, att det finns livsformer som de flesta av oss inte kan se. De som brändes som häxor kunde, och det var just därför, att de torterades och mördades på det grymmaste sätt. Handlade det om andra livsformer här på jorden, som inte ville bli upptäckta???

Jadranko Miklec interview with Klaus Volkamer from Nosce te ipsum on Vimeo.
Se video på tyska, textat slovakiska med Klaus Volkamer

Schumann Resonances are NOT Increasing

Claims that the Schumann Resonance is increasing are incorrect and misunderstood.

Source: Diamond Light World

I have been fascinated to watch the virus-like quality of the current meme flooding new age circles which states that the Schuman Resonance is increasing. After receiving and being aware of numerous claims which I intuitively felt were misleading, I did my own research and also contacted a number of reputable sources of real time information on the Schumann Resonances. One was an electrical engineer, Benjamin Lonetree who not only designs equipment for monitoring the SR’s, but has been engaged in monitoring the levels for almost 20 years.

The other was the Heartmath Institute, whose website and charts many are referring to as their ‘proof’ that the resonances are increasing.
The resounding response to the question is ‘No, The Schumann Resonances are NOT Increasing”.

No matter how much we would like it be so, or to make it fit the paradigm we would like, it simply is not the case. Repeating something often enough does not make it Truth.

Those that wish to use ‘Science’ as the justification for their position on the increase of SR’s should ensure that they understand the science they are attempting to use.I received the following statement from Annette Deyhle (Phd), the Research Co-ordinator for the Heartmath Institute : “We have had numerous inquiries regarding postings on Facebook that refer to information on a website suggesting that for the first time in recorded history the Schumann resonance frequency has jumped from 7.8 to 36+ hertz. These statements are inaccurate.

Here are some basics about the source of the Schumann Resonances.There is an electromagnetic cavity which acts as a waveguide which exists between the surface of the Earth and the inner edge of the ionosphere which is about 55 kilometers (34 miles) from the Earth’s surface. The Schumann Resonances are quasi-standing electromagnetic waves that exist in this cavity. They occur at the following frequencies, which are determined by the size of the earth/ionosphere cavity; 7.8, 14, 20, 26, 33, 39, 45 and 59 Hertz, with a daily (day-night) variation of about +/- 0.5 Hertz (see Figure 1).

So long as the properties of Earth’s electromagnetic cavity remains about the same, these frequencies remain the same. The resonant properties of this electromagnetic cavity and the resulting resonant frequencies were first predicted by the German physicist W. O. Schumann in 1952, and were experimentally verified in the late 1950s and early 60s.There are and always have been 8 different Schumann resonance frequencies. They are the same as they were when first measured in the 1960s.

Figure 1 shows most of them, although the highest resonant frequency is not in shown in our data as it is very close to the power line frequency of 60 Hz and is filtered out. If the resonant frequencies were changing it would mean the physical geometry of the Earth-ionosphere cavity was changing. The frequencies can and do change temporarily due to solar storm events, etc. which affects ionosphere shape and conditions, but they return to their base frequencies when things settle down.Figure 1 Schuman resonance data recorded from the GCI sensor site in Boulder Creek, Calif.

Picture

Over many years of monitoring the earth’s magnetic field with the Global Coherence Monitoring System, which uses multiple recording stations strategically located around the earth, we have not observed any evidence for the claim that the frequencies of the Schumann resonances are changing beyond the normal diurnal variation. We also have not seen any evidence reported by other monitoring institutions that there is or has been a fundamental change in the frequency of the Schumann resonances. You can see the live data from the Global Coherence sites at: https://www.heartmath.org/research/global-coherence/gcms-live-data/

What you will also see when looking at the global data is different parts of the planet have different levels of activity at different times, but the resonant frequencies are quite stable over time. It should also be noted that the power (amplitude) in the various resonant frequency bands does change with an annual rhythm. Especially the 2nd and 3rd resonant frequencies. This has also lead to similar misunderstanding in the past reports that claimed the resonant frequencies were increasing as there are increases in the power of these bands (not frequency) – but when you look over several years you clearly see that it then decreases again with an annual cycle.

This does not mean that other kinds of “frequencies” related to the shift in consciousness are not increasing – but we cannot measure these, at least yet, and they likely have nothing to do with the Schumann Resonances. For those interested in the deeper science of how the Schumann resonances and other magnetic fields created by the Earth and Sun affect human consciousness, you may enjoy reading the e-book titled The Science of Interconnectivity: http://store.heartmath.org/e-Books/science-of-Interconnectivity.html

Annette further went on to say, “We can evolve and our frequency can increase without Schumann Resonances making a crazy jump”. I agree with her.

There is no doubt that the electromagnetic conditions on our planet are changing. The region of space we are in is not the same as it was 50 or even 5 years ago as our solar system spirals through our galactic environment. Our spiritual and physical evolution is being fuelled by solar and cosmic activity and many other energetic influences. We are living within a transitional period between extensive cycles with differing energy signatures and our civilisation is adapting to a new consciousness.

Many indigenous traditions have foretold of this time, and we are certainly seeing awakening and expanding awareness of the spiritual bondage we have been held to for many thousands of years.
Yes, things are changing. We are changing. The SR’s spike from time to time and we feel the effects of this,,but the fundamental resonances are not increasing no matter how many channelled lords and masters would wish you to believe it is so.

You may freely share this post provided the source is credited. Permission has been given by Heartmath institute to share the information they have provided.

 

Secret of the Bosnian Pyramids

 

Ett engelskt föredrag om pyramider i Bosnien live översatt till tjeckiska med DR. Sam Osmanagich http://www.bosnianpyramid.com/

Föredrag från 2014-02-16 (Bratislava – Slovakien)

En mycket sevärt video (för den som orkar lyssna på engelska och sedan översatt till tjeckiska) om pyramider i Bosnien och lögner och manipulation av världsetablissemanget som inte vill veta av pyramider i Bosnien och som gör allt för att förbjuda utgrävningar och undersökningar.


(Se även WhiteTv:s inslag med kompletterande länkar)

Visste du att i USA finns det 200 pyramider? Ändå pratas det inte om dem någonstans! I China finns det otaliga pyramider som man inte får undersöka! 

Om pyramider i Italien finns det inget skrivet.Pyramider i Bosnien i Visoko är bojkottade av etablissemanget.

Betong i bosniska pyramider är äldre än betongen från Romarriket. Dessutom är betongen i Bosniska pyramider av en sådan kvalité som vida överskrider dagens tekniska möjligheter att tillverka betong. I historiska böcker står det att romarna uppfann betongen. Etablissemanget vill därför inte erkänna bosniska pyramiders existens och den forskare som samarbetar med Bosnien lever under hot om repressalier!   

Bosniska pyramider är 29 200 år gamla.


Allt detta tyder på att den historia som är berättad för oss är ett stort bedrägeri och hade man börjat på allvar att undersöka pyramiderna så skulle man behöva skriva om hela mänsklighetens historia. 

Pyramider som är byggda av megalitstenar och som är bearbetade med maskiner, metoder och med sådan precision att dagens byggkonst kommer inte ens i närheten av detta. Solens Pyramid i Bosnien är nästan 400 m hög!!! Pyramiden i Egypten  är 147 meter hög.

Nu under 2014 kommer det att äga rum en stor konferens om Pyramider i Bosnien. Det blir den femte internationella konferensen och för första gången ska man inte diskutera om dessa pyramider överhuvudtaget existerar 🙂 men man ska diskutera vad dessa pyramider användes till! Dr. Sam Osmanagich har kallat dit tekniker och experter på el och magnetisk strålning. Se bilden nedan
 
Se från 1:55 i ovanstående video
Strålning som kommer från pyramiden är starkare med avstånd från pyramiden alltså från källan. Det existerar ingen känt teknik idag som sänder ut starkare strålning med avstånd från källan. Den man som experimenterade med detta på 1800 talet blev bortglömd och alla hans uppfinningar blev beslagtagna av de som vill hålla mänskligheten i slaveri!
 
 
Pyramiden i Bosnien innehåller tunnlar på 7 nivåer från 5 m under jorden till 350 m under jorden. Strukturen påminner om spiralen som var en av Teslas uppfinningar för ”icke Hertz” vågor = ”Non- Hertzian” wave
 
2:10 i föredraget

Fortsätt läsa ”Secret of the Bosnian Pyramids”

Schumann Resonance

Published on: TimeShift Blog

Research of Schumann

There is the urgent need for further research into the Schumann Resonance effect to help educate people on how the Sun and the magnetic field radically impact human bodies and human behavior. Although the Schumann Resonance could easily be confirmed by measurements at the time of its discovery, it is no longer so obvious due to our atmosphere being filled with manmade radiation noise and artificial signals at different frequencies. The artificial signals almost drown out the natural signals, signals that have been on the earth through aeons of evolution. These natural signals act like a natural tuning fork, not just for the biological oscillators of the brain and heart, but for all processes of life.

With the advent of wireless technology, in particular microwaves pulsed at frequencies close to Schumann Resonances as in mobile telephony, another problem is emerging. Humans are creating an environment that is literally out of tune with nature itself. And it is at this point that there is an urgent need for us to understand how everything alive responds to the most subtle changes in magnetic and electromagnetic fields surrounding us. For instance, we need to examine the possible interaction between magnetite crystals within cells and the many manmade and artificial magnetic fields in the environment.

There is a great need for independent research into the bio-compatibility between natural and artificial signals. By linking together the potential importance of Schumann Resonance and the dangers posed by manmade pulsed frequencies, it will become apparent that unless we find a way to use bio-compatible signals to power new technology, we may expose all life to dangers previously not encountered. We may have to pay a high price for this shortsightedness. Serious attention must now be paid to the possible biological role of standing waves in the atmosphere, so that we do not overlook the importance of oscillations in nature that may be central to consciousness and life itself.

Source: The late Dr. Neil Cherry, a fierce opponent of the frequencies used in mobile telephony, has also focused on the importance of Schumann Resonance in his publications ‘Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of Solar/Geomagnetic Activity’ (2002), and ‘Human intelligence: The brain, an electromagnetic system synchronized by the Schumann Resonance signal’ (2003).

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3128-schumann-resonance

Om Healing: Allt som existerar är energi

Allt som existerar är energi.

Energin är den skapande kraften. Allt från våra tankar till handlingar är energi. När vi tänker tankar så beroende på deras charakter så grupperas de med liknande tankar i Universum och kommer tillbaka till oss med en kraft som skapar vår verklighet. Så länge vi inte lever Medvetet har vi många omedvetna tankar och dessa styr vårt liv, till synes mot vår egen vilja.
I boken samtal med Gud finns följande att läsa: ”Det ni fruktar mest är det ni plågas mest av. Fruktan drar det till Er som en magnet. Lagarna är mycket enkla:
1.Tanken är skapande.
2.Fruktan drar till sig energi av liknande slag.
3.Kärleken är allt som finns.
Varje mänsklig handling har sin upprinnelse i kärlek eller rädsla.
Rädsla är den kraft som drar samman, stänger, drar in, springer, gömmer, stoppar undan, skadar.
Kärlek är den kraft som skapar växande, öppnar, sänder ut stannar, avslöjar, delar med sig, helar.
Varje mänsklig tanke, ord eller handling grundar sig i den ena eller den andra av dessa båda känslor. Du har inga andra val, för det finns inget annat att välja mellan. Men du har fri vilja att välja mellan dessa båda.”
Healing är energi som fyller på kroppens möjlighet att läka. Att samtidigt förlåta till allt och alla underlättar läkningsprocessen.
Det finns energier och energisystem som är upptäckta av olika människor, eller andliga väsen i olika tider. Därför heter de olika och har olika tillvägagångsprocess.
Citat av David Icke som handlar om healing:
”Jag är helt för utvecklingen av det som kallas alternativ eller komplementär healing. Detta är det healingtekniker som behandlar kroppen som en serie av vibrationsfält, vilka kan harmoniseras genom handpåläggning (sända energi till patienten); akupunktur (återbalansera energiflöden och dna/rna kommunikation); reflexologi (användningen av en mindre version av hologrammet för att behandla helheten); aromterapi (få tillgång till hologrammet genom luktsinnet); och de otaliga andra metoder som fungerar enligt samma principer. Men dessa är inte i sig ett självändamål. De är språngbrädor till insikten att vi kan använda vårt medvetande till att hela oss själva.
Hämtat ur David Ickes bok: Oändlig kärlek är den enda sanningen allt annat är illusion.