Geomagnetism

 

March 2017

Geomagnetism 

Lisa Renee

 

 

 

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3082-geomagnetism

Utdrag:

Healing the Imbalances of Primal Forces

If we understand that these three forces are governors of the movement of energy and consciousness inside our body, we can use this model as an assessment tool, to help us heal, to help regain more health and balance. Our highest goal is to return to the top level and restore the neutral state of being so that we can exchange feedback loops directly with the God source or zero point field.

Generally, a person with imbalances of the negative polarity of black forces, must move into the positive polarity of yellow forces to dissolve the black substance that has accumulated in their body. We must recognize our pain and suffering and learn from it, by actually confronting it and knowing the reasons why the pain and blockage is there. This means we must move out of mental and emotional stagnation and into some level of self-motivation, physical action or goal which keeps us moving forward in some direction or on a schedule. The black substance attracts the shadow forms, spirit attachments and ghost entities, so this issue may also need to be addressed very specifically with people that are weighed down with black forces. Daily exercise and physical disciplines like martial arts, as well as goals for setting self-motivated actions can be very helpful for this group, because it breaks down these black forces. Many times these black forces are accumulated from past trauma, and we must break from the past patterns and shift, in order to bring new energies into our lives. To move out of the heavy burden of carrying these black forces, self-love, self-esteem and personal healing must be the main focus.

A person with imbalances of the positive polarity that has produced overstimulation and excess physical or mental activity, must move towards neutrality, stillness and holding the observer state of engaged detachment.  This transforms both black substance and yellow force accumulation in the body, into the pure white and clear forces of neutrality.  Because too much positive polarity generates the Service to Self level of consciousness, this group needs to transition from self-motivated actions to selfless service, such as dedicating to the Service to Others. In order to move past selfishness, we must depersonalize our problems and see the pain in others as a result of the entire human condition on the earth. To create more inner empty space, we surrender our personal disappointments and sorrows to be willing to look at ways we can be of service to the greater whole, helping to be a productive cause to solve the problems on the earth. Highly mentalized people that have problems with quieting their mind and finding inner stillness, may need more assistance with methods of psychological and emotional clearing. A cluttered and undisciplined mind makes the body restless. Through the study of negative ego functions and learning how to discipline the mind, while working with resolving inner conflicts, they may do better with visualization techniques before they can meditate. To move out of the selfish imbalances of the yellow forces, the healing of humanity and the earth must become the main focus.

Fortsätt läsa ”Geomagnetism”

Att fundera över

Återhållen kärlek är lidande du bär på.
 ——–
Skapa dig själv enligt den största och högsta tanken om dig själv
——– 
 Jag skapar och upplever nästa storslagna version av den största uppenbarelse jag någonsin haft om vem jag är!
 ——–
Öka din observationsförmåga. Se ”hur det är” och gör sedan ”det som fungerar”.
 
Döden är inget botemedel mot okunskap
——–  

Kärlek är det som inte ställer villkor, inte känner några gränser och saknar behov. Eftersom den inte ställer några villkor kräver den inget för att uttryckas. Den begär inget i gengäld. Den tar inte tillbaka något som hämnd. Eftersom den inte känner några gränser begränsar den ingen annan. Den känner inget slut utan lever för alltid. Den upplever inga begränsningar eller barriärer. Eftersom den saknar behov, strävar den inte efter att ta något som inte ges fritt. Den strävar inte efter att hålla kvar något som inte vill bli kvarhållet. Den vill inte ge något som inte tas emot av glädje. Och den är fri. Kärleken är det som är fritt, för friheten är essensen av det som är Gud, och kärleken är Gud uttryckt. Om människor förstod den och förverkligade den, då skulle allt förändras. (Neal Donald Walsch)

– ”Att leva sitt liv, omgiven av liv som vill leva sitt liv” –

Albert Schweitzer

 

Oändlig kärlek är den enda sanningen allt annat är illusion

Citat av David Icke som handlar om healing:
”Jag är helt för utvecklingen av det som kallas alternativ eller komplementär healing. Detta är det healingtekniker som behandlar kroppen som en serie av vibrationsfält, vilka kan harmoniseras genom handpåläggning (sända energi till patienten); akupunktur (återbalansera energiflöden och dna/rna kommunikation); reflexologi (användningen av en mindre version av hologrammet för att behandla helheten); aromterapi (få tillgång till hologrammet genom luktsinnet); och de otaliga andra metoder som fungerar enligt samma principer. Men dessa är inte i sig ett självändamål. De är språngbrädor till insikten att vi kan använda vårt medvetande till att hela oss själva. 
Om Du lever ditt liv och vet att du är det Enda, transformeras hela ditt perspektiv. Det som verkar viktigt eller skrämmande blir centrum för hysteriskt skratt. När du tittar på världen utifrån perspektivet av att vara det Enda, uppfattas alla de där sakerna som irriterar dig, eller gör dig frustrerad, deprimerad och rädd som ovidkommande saker de är.
Hämtat ur David Ickes bok: Oändlig kärlek är den enda sanningen allt annat är illusion.

 

Anarchos förlag 2005 ISBN: 978-91-977059-6-7

Reiki Healing

Reiki är en grundläggande healing energi. Reiki återupptäcktes av Dr. Mikao Usui. Herr Mikao har varit provocerad av sina elever på ett kristet universitet i Kyoto med frågor om han verkligen tror på det som stod i bibeln angående healing och handpåläggning och Jesus ord om det: ”Ni kommer att göra större gärningar än jag”. Eftersom herr Mikao Usui inte kände till svaret på dessa frågor bestämde han sig för att ta reda på detta. Han lämnade sitt jobb och gick till ett gammalt Zen kloster där en gammal munk lyssnade på hans frågor och svarade med att eftersom Buddha har helat människor på sin tid så borde det fungera även idag!
Usui letade i olika klosterbibliotek tills han en dag hittade en healingsmetod med olika symboler. Men han förstod inte dessa symboler, därför begav han sig till det heliga berget Kurama/Kurama-yama och där mediterade han i 21 dagar. På den 21 dagen innan solens uppgång fick han en särskild vision. Han såg i sin upplevelse en enorm ljusgnista som såg ut som en klar ljusstråle och denna närmade sig honom och blev mer och mer skinande. Plötsligt har denna ljusstråle träffat hans sjätte chakra/tredje ögat och detta försatte honom i en trans. Framför hans ögon dansade det bubblor av ljus och olika fantastiska färger som omvandlades till vitt ljus. Under tiden har han förstått de olika symbolerna och dess betydelse för användning, liksom ursprung av denna universella energi. Han blev medveten om energins gudomliga ursprung och allt omfamnande, kärleksfulla och allt genomträngande energi – kraft som han kallade Reiki.

Fortsätt läsa ”Reiki Healing”

Berättelsen om resan hem!

Berättelsen om resan hem!
 
År 1992 fick Brandom Bays veta att hon hade en tumör stor som en fotboll i magen och hon kastade sig in i en märklig, djupt självanalyserande och till sist frigörande healingresa. Bara en kort tid senare förklarades hon fullt frisk – inga mediciner, ingen operation, ingen tumör.
Den självläkande process som Brandom Bays skapade sedan dess befriat tusentals människor från livslånga känslomässiga och fysiska blockeringar. I boken låter hon oss ta del av sitt unika arbete och starkt transformerande metoder.
Resan leder oss direkt till det som är roten till varje långvarig problem och ger oss redskap för att äntligen och definitivt lösa dem. De mäktiga processerna åstadkommer djupa och varaktiga resultat. Kronisk smärta försvinner. Oro, depression och sexuella blockeringar löses upp. Problem med självkänsla sorg och vrede går upp i rök, missbruk upphör och sjukdomar botas. Reseprocessen hjälper dig att bli av med emotionella och fysiska blockeringar, att utnyttja ditt eget inre, uppleva gränslös glädje och bli fri. 

 

Brandom Bays ISBN 978 91 534 3184 8


 

Om Healing: Allt som existerar är energi

Allt som existerar är energi.

Energin är den skapande kraften. Allt från våra tankar till handlingar är energi. När vi tänker tankar så beroende på deras charakter så grupperas de med liknande tankar i Universum och kommer tillbaka till oss med en kraft som skapar vår verklighet. Så länge vi inte lever Medvetet har vi många omedvetna tankar och dessa styr vårt liv, till synes mot vår egen vilja.
I boken samtal med Gud finns följande att läsa: ”Det ni fruktar mest är det ni plågas mest av. Fruktan drar det till Er som en magnet. Lagarna är mycket enkla:
1.Tanken är skapande.
2.Fruktan drar till sig energi av liknande slag.
3.Kärleken är allt som finns.
Varje mänsklig handling har sin upprinnelse i kärlek eller rädsla.
Rädsla är den kraft som drar samman, stänger, drar in, springer, gömmer, stoppar undan, skadar.
Kärlek är den kraft som skapar växande, öppnar, sänder ut stannar, avslöjar, delar med sig, helar.
Varje mänsklig tanke, ord eller handling grundar sig i den ena eller den andra av dessa båda känslor. Du har inga andra val, för det finns inget annat att välja mellan. Men du har fri vilja att välja mellan dessa båda.”
Healing är energi som fyller på kroppens möjlighet att läka. Att samtidigt förlåta till allt och alla underlättar läkningsprocessen.
Det finns energier och energisystem som är upptäckta av olika människor, eller andliga väsen i olika tider. Därför heter de olika och har olika tillvägagångsprocess.
Citat av David Icke som handlar om healing:
”Jag är helt för utvecklingen av det som kallas alternativ eller komplementär healing. Detta är det healingtekniker som behandlar kroppen som en serie av vibrationsfält, vilka kan harmoniseras genom handpåläggning (sända energi till patienten); akupunktur (återbalansera energiflöden och dna/rna kommunikation); reflexologi (användningen av en mindre version av hologrammet för att behandla helheten); aromterapi (få tillgång till hologrammet genom luktsinnet); och de otaliga andra metoder som fungerar enligt samma principer. Men dessa är inte i sig ett självändamål. De är språngbrädor till insikten att vi kan använda vårt medvetande till att hela oss själva.
Hämtat ur David Ickes bok: Oändlig kärlek är den enda sanningen allt annat är illusion.

Schamansk Healing

Shamansk Healing visar de helande krafter som finns i den energimedicinska tradition som tillämpats i över 5 000 år på den amerikanska kontinenten.
Alberto Villoldo är en av de ledande experterna på inkaindianernas schamanska tekniker och han har studerat dem tillsammans med inkaättlingar i över 25 år. I Schamansk healing beskrivs hans lättillgängliga, praktiska och revolutionerande teknik, som grundar sig på detta urgamla sätt att hela. Ett central begrepp i denna urgamla tradition är det ”Strålande energifältet”, vilket omger den fysiska människokroppen. Genom att lära sig att påverka sjukdomsavtrycken i denna energi – aura kan vi inte bara hela oss själva och andra, vi kan även förebygga sjukdom.

Alberto Villoldo ISBN 978 91 534 3097 1

Det första chakrat:

Element: jord

Färg: Rött
Kroppsliga aspekter: Den fysiska grunden; bortförsel av restprodukter; ändtarm, ben, fötter, testosteron, och östrogen
Insikt: Överlevnad, fortplantning
Psykologiska aspekter: Att ge föda, skydd, trygghet, förmåga att sörja för sig själv
Frön: Äggstockar, testiklar
Kärna: Kundalini, överflöd
Negativa uttryck: Att samla på hög, rovgirigt beteende, våldsamhet, kronisk trötthet,, födslotrauma, rädsla för att bli övergiven.
Det första chakrat sitter vid ryggradens slut mellan analöppningen och könsorganen. Det utgör ingången till det feminina och sträcker ut ljustrådar ner i benen och in i biosfären. Som en pålrot sträcker sig ner i Moders Jord fuktiga och rikhaltiga jord och förser det första chakrat oss med oundgängliga näringsämnen. Det jordar oss och utgör den grund på vilken vårt ljusenergisystem vilar. När vi förlorar förbindelsen med jorden börjar vi hämta vår livsnäring från ytan. Då blir vi som ett träd vars ytliga och vittförgrenande rotsystem inte kan hålla oss uppe i en storm. Vi förlorar vår stabilitet, vår grund och vår trygghet…….

Fortsätt läsa ”Schamansk Healing”