9 Ways to Spot a Fake Guru or Spiritual Teacher

The old paradigm of life-controlling and mind-manipulating belief systems has left many to finally realize they have been living in an artificial reality created by egotistical people on power trips. This has led to a situation where many are wandering, trying to find their own way in a world without many true leaders. As a result of this, a new market has developed which attempts to showcase answers to these people who have become disillusioned with the old dogmatic systems. However, there are quite a few (an understatement) in this new domain of contemporary spiritual guidance that are taking outright advantage of people and creating circumstances that vary very little from the old paradigm, they simply polished it and gave the illusion that it’s something else.

There’s an influx of ‘enlightened masters of the universe’ pervading the spiritual sphere these days. Gurus and spiritual teachers are popping up left and right. Many of them seem to provide an easy way out of the voids many people feel they have within their lives and as a result these gurus and teachers make a ridiculously massive amount of money…even earning social ranks akin to being glamorous superstars.

Yes, it seems there are those within the spiritual arena who are looking at the qualitative aspects self-growth and seeing a marvelous money-making opportunity or a way to have incredible power over others; a pyramid scheme is sometimes then created and established. This is very dangerous in that it can negatively affect the perception of legitimacy of the entire spiritual community and all that it encompasses. True genuine spiritual teachers and self-growth coaches will be disregarded as just being false gurus giving out spiritual-sounding nonsense that lacks substance and is unhelpful for a person’s spiritual growth.

See more at: http://www.shift.is/2013/06/9-ways-to-spot-a-fake-guru-or-spiritual-teacher/

Gör illuminater en tjänst till mänskligheten?

Text: Ivan Björn

I en av norska versioner av spårlös har en tjej som var bortadopterad till Norge från Argentina sökt efter sina rötter. Hon måste ha varit adopterad år 1993 för att nu var hon 21 år då hon sökte efter sin mamma i Argentina…

Norge är ett av de rikaste länder i världen. Här tänker jag inte enbart på pengarnas rikedom. Oljepengar ger utrymme för att kunna växa i ett tryggt materiell välstånd. Detta välstånd borde göra människor toleranta, mjuka och respektfulla mot varandra. En människa borde kunna växa i sina andliga kvalitéer när ingenting saknas och man inte behöver mödosamt skaffa mat för dagen. Så ser dock inte verkligheten ut.

På tv.nu finns det följande beskrivning av detta avsnitt:

” Mariah, 21 år, adopterades till Norge som barn. Hon föddes i Argentina och har alltid känt sig annorlunda och blev mobbad under hela sin uppväxt. Nu söker hon efter sina biologiska föräldrar.”

I modern tid kommer det alltså till det Norska samhälle ett litet barn några månader gammal. Detta barn har inte något kulturellt arv i sitt bagage. Hon uppfostras av två helt underbara människor som är hennes nya föräldrar. Det enda som skiljer henne från resten av befolkningen är hennes mörkare hudfärg och hennes svarta hår. Trotts att hon skulle kunna rent kulturellt anses 100 % norsk blir hon mobbad under hela sin uppväxt! Fortsätt läsa ”Gör illuminater en tjänst till mänskligheten?”

De som verkligen älskar

De som verkligen älskar och menar allvar med kärlek, vet att i detta begrepp finns det inte någon möjlighet till att hålla något/någon kvar, vara beroende av något/någon, eller hemlighålla sina avsikter, känslor och agendor!

Neal Donald Walch i boken Samtal med Gud definierar kärlek på följande vis:

Kärlek är det som inte ställer villkor, inte känner några gränser och saknar behov. Eftersom den inte ställer några villkor kräver den inget för att uttryckas. Den begär inget i gengäld.  Den tar inte tillbaka något som hämnd. Eftersom den inte känner några gränser begränsar den ingen annan. Den känner inget slut utan lever för alltid. Den upplever inga begränsningar eller barriärer. Eftersom den saknar behov, strävar den inte efter att ta något som inte ges fritt. Den strävar inte efter att hålla kvar något som inte vill bli kvarhållet. Den vill inte ge något som inte tas emot av glädje. Och den är fri. Kärleken är det som är fritt, för friheten är essensen av det som är Gud, och kärleken är Gud uttryckt. Om människor förstod den och förverkligade den, då skulle allt förändras. 
 

När jag läser kärlekens definition så tänker jag inte enbart på mitt förhållningssätt till Livet men jag tänker också på våra religioner och samhällsstrukturer. 


I ljuset av äkta kärlek och äkta omtanke om människor kan man fråga sig varför ska saker och ting hållas hemliga. Varför har våra makthavare behov av hemlighetsmakeri, varför har kyrkan i synnerhet Vatikanen behovet av hemliga dokument och hemliga arkiv. Vad är det som är så hemligt som vi inte får veta eller ta del av! Hur ska vi kunna ta riktiga beslut i våra liv, när de riktiga skeenden hålls i dunklet, eller i en total hemlighet. Idag är vi så glada åt alla avslöjanden och vi tror att vi har erövrat lite mer av självbestämmande över våra liv. I själva verket är makten årtionden framåt och det vi får veta idag eller ta del av är gamla hemligheter.

Fortsätt läsa ”De som verkligen älskar”

Schumann Resonances are NOT Increasing

Claims that the Schumann Resonance is increasing are incorrect and misunderstood.

Source: Diamond Light World

I have been fascinated to watch the virus-like quality of the current meme flooding new age circles which states that the Schuman Resonance is increasing. After receiving and being aware of numerous claims which I intuitively felt were misleading, I did my own research and also contacted a number of reputable sources of real time information on the Schumann Resonances. One was an electrical engineer, Benjamin Lonetree who not only designs equipment for monitoring the SR’s, but has been engaged in monitoring the levels for almost 20 years.

The other was the Heartmath Institute, whose website and charts many are referring to as their ‘proof’ that the resonances are increasing.
The resounding response to the question is ‘No, The Schumann Resonances are NOT Increasing”.

No matter how much we would like it be so, or to make it fit the paradigm we would like, it simply is not the case. Repeating something often enough does not make it Truth.

Those that wish to use ‘Science’ as the justification for their position on the increase of SR’s should ensure that they understand the science they are attempting to use.I received the following statement from Annette Deyhle (Phd), the Research Co-ordinator for the Heartmath Institute : “We have had numerous inquiries regarding postings on Facebook that refer to information on a website suggesting that for the first time in recorded history the Schumann resonance frequency has jumped from 7.8 to 36+ hertz. These statements are inaccurate.

Here are some basics about the source of the Schumann Resonances.There is an electromagnetic cavity which acts as a waveguide which exists between the surface of the Earth and the inner edge of the ionosphere which is about 55 kilometers (34 miles) from the Earth’s surface. The Schumann Resonances are quasi-standing electromagnetic waves that exist in this cavity. They occur at the following frequencies, which are determined by the size of the earth/ionosphere cavity; 7.8, 14, 20, 26, 33, 39, 45 and 59 Hertz, with a daily (day-night) variation of about +/- 0.5 Hertz (see Figure 1).

So long as the properties of Earth’s electromagnetic cavity remains about the same, these frequencies remain the same. The resonant properties of this electromagnetic cavity and the resulting resonant frequencies were first predicted by the German physicist W. O. Schumann in 1952, and were experimentally verified in the late 1950s and early 60s.There are and always have been 8 different Schumann resonance frequencies. They are the same as they were when first measured in the 1960s.

Figure 1 shows most of them, although the highest resonant frequency is not in shown in our data as it is very close to the power line frequency of 60 Hz and is filtered out. If the resonant frequencies were changing it would mean the physical geometry of the Earth-ionosphere cavity was changing. The frequencies can and do change temporarily due to solar storm events, etc. which affects ionosphere shape and conditions, but they return to their base frequencies when things settle down.Figure 1 Schuman resonance data recorded from the GCI sensor site in Boulder Creek, Calif.

Picture

Over many years of monitoring the earth’s magnetic field with the Global Coherence Monitoring System, which uses multiple recording stations strategically located around the earth, we have not observed any evidence for the claim that the frequencies of the Schumann resonances are changing beyond the normal diurnal variation. We also have not seen any evidence reported by other monitoring institutions that there is or has been a fundamental change in the frequency of the Schumann resonances. You can see the live data from the Global Coherence sites at: https://www.heartmath.org/research/global-coherence/gcms-live-data/

What you will also see when looking at the global data is different parts of the planet have different levels of activity at different times, but the resonant frequencies are quite stable over time. It should also be noted that the power (amplitude) in the various resonant frequency bands does change with an annual rhythm. Especially the 2nd and 3rd resonant frequencies. This has also lead to similar misunderstanding in the past reports that claimed the resonant frequencies were increasing as there are increases in the power of these bands (not frequency) – but when you look over several years you clearly see that it then decreases again with an annual cycle.

This does not mean that other kinds of “frequencies” related to the shift in consciousness are not increasing – but we cannot measure these, at least yet, and they likely have nothing to do with the Schumann Resonances. For those interested in the deeper science of how the Schumann resonances and other magnetic fields created by the Earth and Sun affect human consciousness, you may enjoy reading the e-book titled The Science of Interconnectivity: http://store.heartmath.org/e-Books/science-of-Interconnectivity.html

Annette further went on to say, “We can evolve and our frequency can increase without Schumann Resonances making a crazy jump”. I agree with her.

There is no doubt that the electromagnetic conditions on our planet are changing. The region of space we are in is not the same as it was 50 or even 5 years ago as our solar system spirals through our galactic environment. Our spiritual and physical evolution is being fuelled by solar and cosmic activity and many other energetic influences. We are living within a transitional period between extensive cycles with differing energy signatures and our civilisation is adapting to a new consciousness.

Many indigenous traditions have foretold of this time, and we are certainly seeing awakening and expanding awareness of the spiritual bondage we have been held to for many thousands of years.
Yes, things are changing. We are changing. The SR’s spike from time to time and we feel the effects of this,,but the fundamental resonances are not increasing no matter how many channelled lords and masters would wish you to believe it is so.

You may freely share this post provided the source is credited. Permission has been given by Heartmath institute to share the information they have provided.

 

White or Clear Neutral Forces

Time Shift Blog

Energetic Balance

The key to balanced health and sanity is Restoring Energetic Balance throughout all of the multidimensional body parts (physical, emotional, mental, and spiritual) of our consciousness. No other person can do this for us, we have to be willing to learn how by dedicating personal effort to achieve this for ourselves. Integrated Ascension is about achieving Energetic Balance in our multidimensional layers, therefore achieving Sacred Marriage between all of the layers and aspects of the self.

This principle is true for all types of bodies. Restoring Energetic Balance is the process, which brings improved health, vitality, abundance, intelligence and energetic flow to all things. We can think of an energetic body existing as a person, or in groups such as; communities, organizations, cities, counties, states, nations and entire planets. The principles governing Universal Laws of energetic balance will always apply and act accordingly in every layer of the body, whether it’s an individual person, group or planetary body. They are all interconnected and interdependent. We can consider this as intrinsic to the principles of energetic balance. This is part and parcel of the Krystal consciousness embodiment and the Cosmic Sovereign Law of One. In order to restore the natural order of biologically and spiritually Expanding Consciousness, we must learn to live in the principles of energetic balance. It does not matter how chaotic or hectic the environmental landscape is, we can achieve this inner balance even in the most despairing of circumstances.

The principles of energetic balance must include reconciling the pairs of opposites, the Gender Principles of masculine and feminine energies, which are aspects of creation. To return to energetic balance we must understand that Sacred Marriage between the gender principles exists within every living thing, and cannot be ignored or rejected. If we discard, abuse or ignore the principles of energetic balance, we create more disease, confusion, mutations, Miasma, interference, demonic influence and eventually death and annihilation. These energetic imbalances are manifested as the causal event behind all major problems plaguing humanity today, such as; war, disease, poverty, ignorance, discrimination, slavery and possession. These are all enslavement tools of the Archontic Deception Strategy to promote class wars between victims and victimizers to run rampant on the earth, spreading misery and disease.

To stop the vicious cycle of feeding the hatred that exists in the archetypes of the victim or the victimizer, we must find the courage and bravery to restore energetic balance within ourselves. Digging deep for the personal strength, asking help from God-Christ spirit every day, to prevail no matter what the circumstances. All change begins within the self. As each of us holds value for all life, while developing our self-worth and self-love, we are empowered to be a positive force of spiritual transcendence that Restores Energetic Balance. Love is the force that restores balance and harmony to all things.

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3085-white-or-clear-subtle-forces

Preserving the Sacred Heart

heartblasterWe are memorializing our Guardian session, today is February 3, 2017. Time and space seems to be collapsing rapidly due to the geomagnetic shifts, and the surreal experiences of re-spatializing time is really incredible in this transitional phase. In holding the space and connecting to our larger field, taking a nice deep breath. Beloved holy presence of God, we open all channels of communication in the vertical to connect directly with the eternal living light. As we connect all communication links in our communication and session today we consecrate and dedicate in Cosmic Sovereign Law. Through all of us here and now for a moment wanting to focus on the heart resonance and feeling the true level of communication through the eternal fields is actually coming from the heart and not the brain.

I’m focusing for a moment deep in the heart and feeling the undulating geometries that emanate from the heart that allows us to feel empathy, to feel the love of God, compassion, the true reality in terms of its manifested substance. In coming into this deep feeling of being grateful that we have the heart connectors, the operational neurology, the capacity to have awareness, the access to consciousness that allows us to recognize the sensation, the feelings, the language of the feeling heart.

See more at: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3083-preserving-the-sacred-heart